Nyheder_ARKIV

Bevægelsesjagt i Plovmandshøj d. 10. december 2022

Endnu en fantastisk jagtdag i Plovmandshøj. For tredje og sidste gang i denne sæson blev der d. 10. december afholdt bevægelsesjagt i Plovmandshøj. Ca. halvdelen af skytterne fik kronvildt at se og to skytter nedlagde hhv. en hind og en smalhind (fra samme stige) og en kalv. Desuden blev der set en del snepper og enkelte rådyr. Tak til alle drivere og skytter for en flot indsats.

Det var så den sidste riffeljagt i vores første sæson, og vi er i bestyrelsen enige om, at det er gået rigtig godt. Der er plads til nogle forbedringer, som vi allerede er ved at kigge ind i til næste sæson.

Nu venter der så 2 udsolgte hagljagter hhv. den 8. og den 29. januar 2023. Så må vi se om snepperne er klar til os.

Skørping Jagtforening og Jagtfonden ønsker hermed alle medlemmer en glædelig jul og et indbringende nytår.

Knæk og bræk.


Referat af Generalforsamling i Skørping Jagtforening.

Referat Generalforsamling d. 17/11 2022 kl. 19.00

 1. Valg af dirigent: Svend Karlsbjerg blev valg som dirigent. Han kunne konstatere at GF er indkaldt i tide og dermed ok.
 2. Aflæggelse af årsberetning fra Jagtforening: Se bilag 1 og fonden. Fonden v. Anders Hoffgaard kunne fortælle at året var mest af alt gået med planlægningen af riffeljagterne som nu var blevet muligt i Plovmandshøj plantage. Tårne er sat op og posterne afmærket, parole udsendt osv. Det første år bruger vi som et fjumreår, og vi bruger læringen til de næste sæsoner.
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab. Regnskabet blev fremlagt af Hans Dahl. Kontingentet er steget med 3%, det samme som DJF er steget. Foreningen er ganske godt økonomisk stillet. Det blev vendt, at Jagtfonden stadig har 15.000 kr. til gode hos foreningen. Bestyrelsen vil drøfte dette inden næste GF.

Jagtfonden havde også overskud i regnskabsåret. Dette skyldes, at flere indbetalinger fra jagtsæson 2021 er kommet ind i regnskabet 2022, og alle har betalt forud for jagterne i år.

 1. Orientering om kontingent samt evt. vedtagelse af ekstraordinære ændringer; Kontingentstigning på 3% som DJF
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Ud er gået Jens Chren og Morten Bach. Ind er kommet Lasse Olsen og Brian Berthelsen

Bestyrelsen er nu:

Preben Simonsen På valg igen: 2024

Lasse Olsen På valg igen: 2024

Hans Dahl På valg igen: 2023

Brian Bertelsen På valg igen: 2024

Anders Hoffgaard På valg igen: 2023

Jan Flemming På valg igen: 2023

Marthin Nygaard På valg igen: 2023

 1. Valg af suppleant(er)

Henrik Emil Jensen På valg igen 2023

Morten Bach På valg igen: 2023

 1. Valg af udvalgsmedlemmer

Jagtfonden:

Anders Hoffgaard (Form), Hans Dahl (Økonomi), Peter Steen, Preben Simonsen, Morten Bach

Skydeudvalget: Jan Flemming, Preben Simonsen, Marthin Nygaard, Brian Bertelsen

 

Husudvalget: Hans Dahl (fmd), Marthin Nygaard

 

Informationsudvalget: Flemming Thane Kallehave (Hunde), Hans Dahl (Jægerbladet mm), Anders Hoffgaard (Webmaster), Max Guddat (Webmaster)

 

Hundeudvalget: Flemming Kallehave (form), Niels Erik og Irma Nielsen (Maler), Marie Louise Kallehave, Jørgen, Rasmus, Per, Jan

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Svend Karlsbjerg

Revisorsuppleant: Morten Bach

 1. Indkomne forslag: Ingen indkomne
 2. Eventuelt: Løs drøftelse af kontingentforøgelser, er dette nødvendigt med et overskud på driften. Riffeljagt instruktører om dette kunne være en ide at foreningen har egen riffelinstruktør.

Jagtlederuddannelse var oppe at vende grundet jagterne i Plovmandshøj og Preben er i kontakt med kredsen for dette.

Der blev opfordret til at søge midler hos De døde duer på Skørping Bodega.

Bestyrelsen og udvalget har mandatet til at træffe beslutninger?

 

 

 


Generalforsamling i Skørping Jagtforening.

Ordinær Generalforsamling afholdes torsdag d. 17. november 2022, i Klubhuset Gerdingvej 52, 9520 Skørping. Kom og sæt et præg på din forening.

Vi starter kl. 19.00 og slutter omkring kl. 22.00.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Foreningen er vært ved et mindre traktement.


Jagtgudstjeneste.

Jagtgudstjeneste i Gl Skørping kirke søndag den 13. november kl. 16

Der blæses til jagtgudstjeneste i Gl Skørping Kirke for jægere og andet godtfolk, der sætter pris på en stemningsfuld gudstjeneste, mens mørket falder på udenfor.
Kirken er pyntet i jagtens tegn, Nibe og Skørpingblæserne spiller enkelte jagthornssignaler og musikstykker. Den 15 mands store blæsergruppe blev nr. 3 ved DM i jagthornsblæsning i 2022.
Så der venter kirkegængerne en god oplevelse.
Efter gudstjenesten serveres en ”vild menu”.
Så kære medjægere mød op og nyd stemningen ovenpå dagens evt. jagt

Arrangementet afholdes af Skørping Jagtforening og menighedsrådet


Tilmelding til fællesjagter 2022/23 er nu åben!

For TILMELDING klik her...

Ønsker du at deltage i efterårets og vinterens fællesjagter skal du tilmelde dig nu - og allersenest 05. oktober 2022.

Bestyrelsen skal beklage den korte tidsfrist. En lang række detaljer ifm. riffeljagterne på då- og kronvildt skulle falde på plads.

Hvis flere medlemmer end det maksimalt tilladte har tilmeldt sig  den 5. oktober trækkes der lod. Derfor skal du FØRST BETALE, når foreningens kasserer bekræfter DIN plads på mail.

Datoerne for jagterne er: 

Hagl: 9. oktober, 8. januer og 29. januar - kr. 350,-
(max. 20 pladser)
Jagt primært på rådyr, snepper, hare og ræv

Riffel: 5. november, 20. november og 10. december - kr. 650,-
(max. 22. pladser (20 tårne og 2 jordposter))
Jagt på kron- og dåvildt.

Prisen inkluderer bengæt, rundstykker og en øl/vand til frokost.

Tilmelding sker ved at følge dette link: TILMELDING med angivelse af jagtdato, navn, telefonnummer, mailadresse og evt. om du medbringer egnet jagthund.

Man må hellere end gerne tilmelde sig flere jagter.

Tilmeldingerne er bindende. Når der er betalt refunderes pengene ikke ved afbud, men man kan frit overdrage sin plads til et andet medlem af Skørping Jagtforening. Desuden kan man heller ikke få flyttet sin jagtdato til en anden dato.

Nye såvel som gamle medlemmer kan før jagterne henvende sig til jagtlederen, hvis man er i tvivl om det mindste. Du kan også kontakte Jagtfondens bestyrelse. Se kontaktinfo mm. her: http://www.skoerpingjagtforening.dk/om-foreningen/bestyrelse-og-udvalg/

Det er muligt at tage en gæst med hvis følgende forudsætninger er opfyldt:
1) Gæsten er medlem af Danmarks Jægerforbund
2) Gæsten er extraordinært medlem af Skørping Jagtforening. Det koster 175 kr. Kontakt kasseren.
3) Gæsten er tilmeldt jagten af dig som vært og at der er betalt deltagergebyr for den pågældende jagt. Gæster kan godt deltage i flere jagter på et år, hvis der er plads.


Hold på hat og briller

 

Kom med på KRON- og DÅVILDTJAGT i Plovmandshøj - allerede i denne sæson.

Kære medlemmer,

Det er bestyrelsen en stor glæde, at vi nu kan informere jer alle om, at vi har indgået en ny jagt-lejeaftale med Naturstyrelsen omkring Plovmandshøj. Der bliver inden længe opsat 20 tårne i plantagen, og vi har fået en langt større kvote på kron- og dåvildt. Der er lagt op til nogle rigtigt spændende jagter i fremtiden. Fællesjagterne med hagl består - dog i lidt mindre omfang.

Kom og hør meget mere om hvordan vi skal drive jagterne i fremtiden på Fællesmødet den 22.9 i Klænghuset. Tilmelding til Hans Dahl på hansinanz@gmail.com.

Se flere detaljer her: https://www.facebook.com/events/1448420438973283

Datoerne for jagterne i 22/23 er:

Fællesjagter med hagl: 9/10, 8/1 og 29/1

Riffeljagter: 5/11, 20/11 og 10/12

Priser og tilmeldinger meldes ud snarest - men sæt allerede nu X i kalenderen.

Jagterne er som altid KUN for medlemmer (eller extraordinære medlemmer af Skørping Jagtforening)


 

Infomøde om naturnær skovdyrkning og jagt i Plovmandshøj.

22 september 2022 - sæt et stort kryds i kalenderen.

Klænghuset, Møldrupvej 26, 9520 Skørping

Varighed: 2 timer - 19.00 til 21.00

Der inviteres til infomøde hvor Karen Poulsen fra naturstyrelsen fortæller om naturnær skovdyrkning og jagtforeningen fortæller om de nye jagtformer på kronvildt i Plovmandshøj.

Naturstyrelsen er vært ved lidt kaffe/kage/øl/vand.

Tilmelding til Hans Dahl på hansinanz@gmail.com nødvendig. Seneste tilmelding 15. sep. 2022

Arrangementet henvender sig til jægere, der er medlem af – eller potentielle medlemmer af – Skørping Jagtforening.

_____________________________________

Her finder du programmet for Hjortevildtsmødet:

Hjortevildtsmøde Aalestrup 2022 

 

Her finder du info om foredraget Hunt and Hike 8 sep:

Hunt & hike.  hunt & hike 

 


Blæs Jagthorn.

Vi starter igen sæsonen på onsdage fra kl. 19-20 i klubhuset Gerdingvej 52.

Introduktionsaften den 7. september kl. 19. Alle er velkomne både nybegynder og øvede.

Hvis der er tilslutning oprettes der særskilt undervisning for nybegyndere.

Mere information ring Hans Dahl 60163985


Bestandsovervågning

Danmarks Jægerforbund er i gang med via projekt ”Bestandsovervågning og Citizen Science” at udvikle og på sigt at anvendeligøre de data der indsamles af jægernes vildtkameraer. Der ligger et kæmpe potentiale her for at holde øje med vildtbestandene og deres udbredelse. Det skyldes at det er store mængder af data som indsamles ved en relativ beskeden arbejdsbyrde.
Dataindsamling er en vigtig del af Jægerforbundets strategi og dette projekt er et blandt flere vildtforskningsprojekter som DJ har fået tilsagn om tilskud til fra Miljøstyrelsen (DJ får støtte til flere vildtprojekter).

Formålet i ”Bestandsovervågning og Citizen Science” er at udvikle og afprøve en metode til overvågning af pattedyrsbestande via vildtkameraer. Hvis I derfor har kontakt til lokale jægere som kan bidrage ved at deres vildtkameraer kan sende billeder via mail til vores server, vil dette være et vigtig skridt for at komme videre i projektet. Konkret kan I støtte op om projektet ved at henvise jeres lokale kontakter til os. Eller I kan svare at vi må kontakte jer.

Det er vigtigt at projektet rammer så bredt som muligt geografisk. Nogle af jer kan derfor opleve at I bliver ringet op for at høre om I har mulighed for at deltage i projektet, med baggrund i at få udfyldt de geografiske huller.

Vedhæftet finder i en vejledning til hvordan man deltager med sit vildtkamera, disse er I velkommen til at dele blandt foreningens medlemmer, det kunne fx være via opslagstavle på skydebanerne, jagtforenings hjemmeside, jagtforeningens sociale medier mv.

På vegne af projektgruppen, skal det lyde at I er mere end velkomne til at henvende jer med spørgsmål og kommentarer, enten her på mail eller via telefonisk kontakt (Kontaktoplysninger fremgår af ”vejledning til jægere med vildtkameraer”).

Med venlig hilsen

Zacharias Jacobsen
Vildt- og naturkonsulent
Vejledning til jægere med vildtkameraer


Første buk nedlagt i Plovmandshøj

Simon har skudt den første buk i plovmandshøj her til morgen.
5.45 forendte bukken, og Simon kan hermed stolt tage hjem igen.

Oprydning ved klubhuset


Mesterskaber i jagthornsblæsning

Mesterskaber i jagthornsblæsning i Kreds 1 og 2  afholdt på Kulturstationen i Skørping 20.3.22

Skørping Jagtforening havde fornøjelsen af at være medarrangør af arrangementet. Jagthornsblæserne i Skørping stod for udsmykning af salen og for det praktiske med servering af morgenkaffe og vildtgryde til middag og kaffe øl og vand.  Fra morgenstunden strømmede jagthornsblæserne til fra kreds 1 og 2.

Kaffe og kage Sponsoreret af Mesterbageren

Om formiddagen blev der blæst solo i kategorierne bronze, sølv og guld på Furst Pless og Parforcehorn, ca. 30 blæserne dystede om placeringerne. Hver skulle blæses 4 fastlagte signaler og et efter eget valg

Efter middagen var det gruppernes tur. 9 grupper deltog med i alt knap 70 deltagere. Der blev blæst i kategorierne bronze, sølv og guld.    Alle blev bedømt ud fra klang, noderigtighed, musikalitet og optræden mm af de kyndige dommere Bitten Bagger og Per Iversen.

Jagthorns koordinator Lars Stoklund fra Kreds 1 havde det overordnede ansvar og holdt styr på pointgivningen fra dommersedlerne og uddelingen af diplomer og mærker.

Solo Guld Parforce blev vundet af Torben Ebbensgaard, nr 2 Bent Aldahl og nr 3 Hans Dahl.

I grupperne blev Aaby blæserne blev nr 1, Nibe Blæserne nr 2 og Skørping Blæserne nr 3

Himmerlandsblæserne (Skørping/Nibeblæserne) sluttede en dejlig dag af med Jægervise og På Gensyn.


Flugtskydning og bukkejagt

Nu skal vi have gang i skyderiet efter Corona.

Vi lægger ud med et par flugtskydnings aftener. Vi tilbyder onsdag 13/4 og onsdag 20/4, at du kan komme ud på foreningens skydebane ved klubhuset. Begge dage starter vi kl. 18.00 og der vil være mulighed for en forfriskning. Du køber patroner og lerduer når du kommer. Tilmelding er ikke nødvendig - bare kom 😉

1 kasse patroner(25 stk.) 50 kr.
24 duer 30 kr.
40 duer 40 kr.

Pølse med brød 25 kr.
Øl eller vand 10 kr.

Bukkejagten i Plovmandshøj. Du kan som medlem af foreningen være med i lodtrækningen om 1 uges bukkejagt 2022.

Vi skal som i tidligere sæsoner have afskudt 2 bukke.  Vi skyder indtil de 2 bukke er nedlagt. Tilmelding via hjemmesiden eller via nedenstående link.

Denne gang forsøger vi os med online tilmelding via dette link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9vJhIJ4BJGtLsR7aNV2wJtHojbq9tw0s9XUnAqxUOciMrbg/viewform

Sidste mulighed for at komme med i lodtrækningen er at du har tilmeldt dig og har betalt inden 30/4 kl. 12.00.

Få flere informationer på hjemmesiden under Plovmandshøj/bukkejagt.    http://www.skoerpingjagtforening.dk/plovmmandshoej/bukkejagt/

Sidst men ikke mindst kan du sætte kryds i kalenderen 7/5 hvor vi holder "Husets dag" - trimning af området omkring vores klubhus - mere info kan ses på hjemmesiden.

Jagthilsner fra bestyrelsen og jagtfonden.


Arbejdsdag ved klubhuset

SKØRPING JAGTFORENING INVITERER TIL EN HYGGELIG ARBEJDSDAG
LØRDAG DEN 7. MAJ VED KLUBHUSET GERDINGVEJ 52
Vi skal have fjernet den gamle ishytte og kørt den på lossepladsen og der skal fældes træer/buske omkring søen og laves brænde mm.
Vi mødes kl 9 til morgenmad, medbring selv thermokaffe, og til middag serverer Marthin specialiteter fra grillen.
Der er brug for motorsave,(udstyr) buskrydder, brækjern, økser, skovle og grebe, terrængående biler og trailere.
Tilmelding og hvad man medbringer sendes til Niels Marthin Nygaard tlf/sms
40894089 eller mail marthin@email.dk.
MØD OP OG VÆR MED
Husudvalget Hans Dahl og Niels Marthin Nygaard

 


Sæsonafslutning i Plovmandshøj.

Høj moral og flot afslutning på denne sæsons jagter i Plovmandshøj. Før middag var der ikke det store jagtudbytte, men fællessuppen og en god snak - resulterede i flot vildtparade over middag.
De to snepper blev nedlagt af Mogens og Niels. Mogens' skud satte gang i en ræv - der løb ud til skyttekæden, hvor Jan sikkert nedlagde den flotte hanræv. Dagens jagtleder Bjarne satte en flot punktum med nedlægningen af et rådyr.
Tak til Jægere, drivere, hunde, jagtleder, Suppekok, Jagthorn og alle os andre.
Vi ses til næste jagtsæson!

 


Flugtskydning - Skal du have ild i bøssen i 2022?

Vores egen skydebane ved Klubhuset på Gerdingvej åbner igen i 2022.
Der er fastsat følgende datoer til skydning. Mere info følger.
 
Onsdage:
April: 13, 20
August: 10, 17, 24, 31 samt lørdag d. 27
September: 7
Kontakt Jan Flemming på janfk10@gmail.com for mere info.

 


AFLYST - Kursus: "Få mere ud af dit klovbærende vildt" 9+10 april 2022

KURSET ER AFLYST GRUNDET FOR FÅ TILMELDINGER

Herunder kan du tilmelde dig Skørping Jagtforenings kursus i "Få mere ud af dit klovbærende vildt!"

Tilmelding:

  • Dato:            Lørdag 9. + søndag 10. april 2022 fra kl 10-15 begge dage
  • Sted:            Skolekøkkenet på Skørping Skole
  • Pris:             1.200 kr.
  • Deadline:   15. januar 2022

Skørping Jagtforening har indgået en aftale med den kendte slagter "Anders Pølsemager" fra Fjerritslev, der kommer til Skørping for at lære os at få mest ud af vores klovbærende vildt.

Anders Pølsemager vil lære os at lave gode udskæringer til stege og bøffer - men særligt at anvende det ukurente kød til spegepølser, grillpølser og pålæg. Vi skal lære om saltning, nitritsalt, rygning, pH-værdier og bindefars! Og vigtigst af alt - vi skal selv arbejde og have fingrene ned i pølsefarsen!

Flere af vores egne jægere har deltaget på kuset i anden sammenhæng og anbefaler kurset varmt.

Kurste koster 1.200 kr og indbefatter:
- kaffe/the
- øl/vand
- frokost begge dage
- lokaleleje
- undervisning af to undervisere
- kompendium
- vildt/kød
- hyggeligt selskab

Minimum deltagelse er 15 jægere - max 20. Hvis ikke kurset kan fyldes op med medlemmer kan bestyrelsen eventuelt vedtage at lukke kurset op for eksterne for at sikre kursets gennemførelse til glæde og gavn for medlemmerne. Kurset er dog først og fremmest for Skørping Jagtforenings medlemmer. Bestyrelsen opfordrer til at støtte foreningens arrangementer, så vi sikrer en aktiv forening.

Hvis kurset mod forventning aflyses grundet for få tilmeldinger, corona eller nedfaldne ufoer refunderes beløbet.

Det forventes at alle deltagere hjælper med oprydning og opvask.

Deadline for tilmelding og betaling er den 15.januar 2022

Tilmelding:


Rævejagten 2022

Så er det muligt at tilmelde sig Rævejagten 2022.
Tilmeldingen foregår på denne side: https://forms.gle/SY3SnkFbsjtTy5wh8
Din tilmelding er IKKE gyldig før du har betalt.
Rævejagten er en traditionsbunden jagt på Naturstyrelsens arealer omkring Skørping. Det er Naturstyrelsen, der inviterer og vi er, som medlemmer, gæster. Naturstyrelsen plejer at have hunde med. Vores rolle er primært at være skytter med mindre du hører andet.
Der skydes ikke blot til ræv på jagten, trods navnet.
Jagten finder sted mandag (ja, du læste rigtigt, mandag) den 10. januar kl. 9 fra Klænghuset, der ligger på Møldrupvej 26 ved Naturstyrelsens ejendom/kontor.
Deadline for tilmelding er juleaften den 24.12 kl. 18.

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelse:

 • Formand: Preben Simonsen
 • Næstformand: Morten Bach
 • Kasserer: Hans Dahl
 • Sekretær/Webmaster: Jens Chren, Anders Hoffgaard

Diverse udvalg

 • Jægerrådet: Morten Bach, Marthin Nygaard
 • Eventkoordinator: Marthin Nygaard
 • Hundeudvalg: Flemming Kallehave
 • Skydeudvalg: Jan Flemming, Preben Simonsen, Marthin Nygaard
 • Jagtfond: Anders Hoffgaard (fmd) m.fl.

Bestyrelsen glæder sig til et aktivt Jagtår og er enige om at det er aktiviterne for medlemmerne, der driver foreningen fremad. Vi er klar til at give den en skalle! Så støt endelig op omkring aktiviteterne så vi kan udvikle vores gode forening.


Indkaldelse til Generalforsamling for både 2020 og 2021 i henhold til vedtægter torsdag den 18.11.2021 kl. 19.00

Foreningen afholder ordinær udskudt generalforsamling 2020 torsdag den 18.11.2021 kl. 19.00 i vores klubhus på Gerdingvej 52, 9520 Skørping.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning for foreningen og jagtfonden
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab for foreningen og jagtfonden
4. Orientering om kontingent samt vedtagelse af ekstraordinære ændringer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer udskydes til generalforsamling 2021.
6. Valg af suppleanter udskydes til generalforsamling 2021.
7. Valg af udvalgsmedlemmer og formænd udskydes til generalforsamling 2021.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant udskydes til generalforsamling 2021.
9. Indkomne forslag udskydes til generalforsamlingen 2021
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes fremmet til afstemning uden for de nævnte dagsordenspunker, må være bestyrelsen i hænde senest den 20/10/2021.

--oo0oo--

Indkaldelse til generalforsamling i Skørping Jagtforening for 2021

Foreningen afholder ordinær generalforsamling 2021 torsdag den 18.11.2021 kl. 19.30 i vores Klubhus på Gerdingvej 52, 9520 Skørping.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
2. Aflæggelse af årsberetning for foreningen og jagtfonden
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab for foreningen og jagtfonden
4. Orientering om kontingent samt vedtagelse af ekstraordinære ændringer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – hele bestyrelsen er på valg
- 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år (da ½-del af den 2-årige valgperiode er forløbet)
- 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
6. Valg af suppleanter
7. Valg af udvalgsmedlemmer og formænd.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes fremmet til afstemning uden for de nævnte dagsordenspunker, må være bestyrelsen i hænde senest den 20/10/2021.


Jagt på krondyrkalv.

Hej Niels og Rasmus

Det er kun Jer to, som har meldt ind på jagt på kronkalv i Plovmandshøj plantage. I har jagten for Jer selv på dagen, således kan hele arealet benyttes, hvis der ikke kommer flere tilmeldinger senere.

Niels Malling 6/11 fra solopgang til solnedgang.

Rasmus Hedeholm 20/11 fra solopgang til solnedgang.

 

Meld gerne tilbage hvordan Jeres jagt er gået 😉

Knæk og bræk


Fællesjagt den 10. oktober 2021

Tak for en dejlig jagt-søndag i skoven. Solen skinnede og dyrene sprang - men ikke op på paraden. Men vi havde det godt - og vi gør det igen den 14. november 2021. Er du tilmeldt?

Hundetræning

Opstart af hvalpe- og unghunde træning tirsdag d. 3/8 kl. 1800 ved klubhuset.
Kurset henvender sig til hvalpe, unghunde og andre der ønsker at forbedre/ vedligeholde de ting hundene allerede kan.
Kontakt evt. Maria-Louise på 20780674 ved spørgsmål.

Tilmelding til jagter er åben!

Kære medjægere,

Så er der åbent for tilmeldinger til efterårets fællesjagter - læs mere her.
Du kan også nu tilmelde dig efterårets spændende jagter på krondyrkalv - læs mere her.

BEMÆRK: Som sidste år skal vi have modtaget din betaling før du er endelig tilmeldt. Læs mere om betaling her.

mvh Jagtfonden


Rold skov match 2021

Så er der invitation til Rold Skov Match 2021.

 

https://drive.google.com/file/d/1YVrss6bFITnc6BjKZwETwezA7ruJTwlZ/view?usp=sharing

Mvh: Flemming Thane Kallehave

 


Bukkejagten 2021 Rækkefølge af jægere

Hej Alle

Udfaldet af lodtrækningen om årets bukkejagt i Plovmandshøj blev således:

 1. Jan Flemming Kristensen. 16/5 Solopgang – 22/5 Solnedgang
 2. Per Sommer Rathcke.       23/5 Solopgang. – 29/5 Solnedgang
 3. Martin Nygaard.               30/5 Solopgang.  – 5/6 Solnedgang
 4. Christian Schmidt.              6/6 Solopgang – 12/6 Solnedgang
 5. Per Behrmann.                 13/6 Solopgang – 19/6 Solnedgang
 6. Anders Rahbek.                20/6 Solopgang – 26/6 Solnedgang
 7. Niels Malling.                    27/6 Solopgang – 3/7 Solnedgang
 8. Bent Aldahl                       4/7 Solopgang – 10/7 Solnedgang

Husk straks at melde ind til mig, når I har skudt en buk.

Når de to bukke er skudt, stoppes jagten og de personer som ikke kommer på bukkejagt, vil få pengene refunderet.

Knæk og bræk

Med venlig hilsen                                   Preben Simonsen


Bukkejagten 2021 er lige om hjørnet ...

Kære med-jægere,
Foråret er på vej med hastige skridt og for mange jægere betyder det én ting; bukkejagten går snart ind!

Der købes adgang for én jæger til én uges bukkejagt på vores 94 ha store revir i Plovmandshøj for kr. 500,-

Du har ret til at skyde én buk.

Der må skydes i alt 2 bukke under hele bukke-jagt sæsonen.

Hvis kvoten er brugt inden man kommer på jagt refunderes beløbet.

Skriv en mail til Preben Simonsen på prebenh.simonsen@gmail.com hvis du vil med på bukkejagten 2021. Husk navn, email og telefonnummer. Preben står for lodtrækning og rækkefølge. Nærmere info udgår til de medlemmer som skriver sig op på deltager-listen.

Frist for tilmelding: 30.04

Læs mere her: http://www.skoerpingjagtforening.dk/plovmmandshoej/bukkejagt/

mvh Anders Hoffgaard
fmd. jagtfonden


Jagten den 17.1 (31.1) er AFLYST. Sæsonen er slut.

Kære deltagere på årets sidste jagt.

Jagten skulle have været den 17.1 - men blev så flyttet til den 31.1

Allerede nu kan vi så fastslå, at vi definitivt må aflyse jagten grundet de forlængede Corona-restriktioner, og derfor er jagtsæsonen 2020/2021 desværre også slut.

Det blev en sæson præget af usikkerhed omkring afholdelse af jagterne og færre dyr på paraderne end vi plejer.

Men vi kommer stærkt tilbage til bukkejagten, kron-kalv jagten og ikke mindst fællesjagterne i 2021/2022

Som deltager på jagten har du nu derfor tre muligheder i forhold til din betaling:

 1. Tilbagebetaling af dit deltagergebyr. Send en mail med reg. nr. og kontonummer til Hans Dahl: hansinanz@gmail.com
 2. Gavekort på den sidste jagt (23.01.2022) i næste sæson. Send en mail til Hans Dahl hansinanz@gmail.com med ønske herom, og så melder vi dig til.
 3. Donation til Jagtfonden. Send en mail til Hans Dahl hansinanz@gmail.com med ønske herom.

Hører vi ikke fra dig senest den 31.1.2021 doneres pengene til fonden.

Jagtfondens bestyrelse takker for den gode stemning på jagterne og det hyggelige kammeratskab.

Vi glæder os til at byde velkommen til bukke-jagten i maj. Mere herom senere.

På jagtfondens vegne
Anders Hoffgaard (fmd)


Corona driller

NY PLAN!
Vi udskyder opstart af hundetræning til efter d. 17/1. Vi har planen klar og kan hurtigt sætte i gang.
MEEN HUSK nu, at træne hjemme alligevel, så I ikke starter op fra bunden.
HUSK at telefonen stadig dur, hvis I har udfordringer.
               Flemming Thane Kallehave

 


Jagten den 17.1 udskydes til den 31.1

Kære alle deltagere i jagten den 17.1

Grundet de nye restriktioner (max 5) udskydes jagten, som var planlagt til den 17.1 til den 31.1.

Dette er som bekendt den sidst mulige fælles-jagtdag i denne sæson.

Vi ved endnu ikke under hvilken form jagten gennemføres, men det meldes ud, så snart vi ved om jagten overhovedet kan gennemføres forsvarligt.

På jagtfondens vegne
Anders Hoffgaard (fmd)

 


Information om Hundetræning

Corona-tågen ligger stadig tungt over os, og det er vigtigt, at vi alle overholder regeringens regler, så vi ikke udsætter hinanden for unødig smitte. Derfor vil der i år ikke blive serveret kaffe, kage eller øl og vand efter træningen, og de forskellige hold må heller ikke blandes, hverken før, under eller efter træningen.
Der er oprettet fire hold - 2 unghund og 2 åbenklasse. Vi afvikler unghund og åbenklasse på samme tidspunkt, men to forskellige steder, så grupperne ikke blandes. De to første hold møder, så de er klar til træning kl. 1000, og de to næste hold møder først kl. 1115, så morgen holdet kan få hundene i bilen komme afsted.
Der vil være opmærkning af parkeringsområde - åbenklasse parkerer på højre side og unghund på venstre side. Åben klasse træner på ridebanen og unghunde på plænen foran stalden.
HUSK, at medbringe hundesnor, dummy, godbidder, hundeposer, hundens vacinationsbog og forsikringspapirer.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer allesammen, og håber at træningen trods de forskellige tiltag vil lykkes, så alle får succes.
Med meget venlig hilsen
               Flemming Thane Kallehave

Gennemførelse af nytårs-jagten den 3.1.2021 i to selvstændige jagter

Kære alle medjægere

Først og fremmest ønskes I alle en glædelig jul og godt nytår.

Jagten den 3.1.2021 (der egentlig er jagten fra den 22.11 - men som blev flyttet) gennemføres som annonceret den 3.1.2021 - men i to separate jagter. En formiddagsjagt og en eftermiddagsjagt.

Jagtleder for dagen er Peter Steen.

Peter og Hans sender en mail ud til alle deltagere med nærmere oplysninger om jagten og det hold deltagerne er på.

Der er stadig et par ledige pladser, så meld gerne ind hvis du ønsker at deltage i denne flotte nytårsjagt. Sidst var der utroligt mange snepper og en del råvildt i såterne.

Er du forhindret kan du melde afbud til Hans Dahl på hansinanz@gmail.com og Peter Steen petersteen74@gmail.com. Send en mail til dem begge, tak.

Knæk og bræk - og endnu engang godt nytår!
Jagtfonden


Succesfuld gennemførelse af ny jagtform

COVID-19 tvang jagtledelsen til at tænke nye former, for måden vi driver jagt på i Plovmandshøj. Således blev jagten den 13.12 opdelt i to selvstændige jagter med hver 10 deltagere-  en god pause i mellem.

Det gav os den udfordring at vi kun var 2-3 hunde og 7-8 skytter til at dække de forholdsvis store såter. Løsningen blev en kombination af flydende sideposter, og en forpost/bagpost midt i såten. Alle deltagende jægere udtrykte tilfredshed med jagtformen, og følte at vi dækkede overraskende godt af.

Og virkede det så? Kom der noget på paraden? 
Jagtformen virkede - det var i hvert tilfælde ikke jagtformens skyld, at der ikke rigtig kom noget på paraden. Det var nok antallet af timer på skydebanen 🙂 Der var masser af snepper (+30) og i modsætning til tidligere jagter i 2020 også en del rå-vildt. Der blev skudt til råvildt, men desværre lå det ikke forendt, hvorfor Schweiss-hunden 'Alba' fra Hornum blev tilkaldt. Hunde-føreren kunne dog hurtigt konstatere at der var skudt forbi.

Og så var der fantastisk meget kronvildt. Flere af de heldige jægere så et langt tog på 15-17 dyr - primært hjorte og spidshjorte - mase sig ind igennem drevet. En fantastisk naturoplevelse.

Dagens helt blev Peter Steen, der i form af 10 ben fra 2 snepper, gjorde at Hans Dahl kunne trutte behørigt i hornet til paraden.

Tak for endnu en fantastisk jagtdag i Plovmandshøj. Vi fortsætter den 3. januar (med den jagt som blev udskudt fra den 22.11) og den sidste jagt finder sted den 17. januar 2021.

Knæk og bræk

 

 

 


Jagten den 13.12 - opdeles i 2 arrangementer (formiddag/eftermiddag)

Kære medjægere,

Skørping Jagtforening og Jagtfonden har drøftet muligheder for gennemførelse af jagten den 13.12 gennem længere tid.

Der er argumenter for og imod.

Men beslutningen er nu følgende:

Vi vil gerne tilbyde de tilmeldte deltagere afholdelse af jagten under følgende præmisser:

 1. Jagten opdeles og er nu to SELVSTÆNDIGE arrangementer.
 2. Jagt 1 – formiddag forløber fra 09-12. Opmøde ved P-plads i starten af skoven (hvor vi plejer at mødes)
 3. Jagt 2 – eftermiddag forløber 12.30 – 15.30 (solnedgang). Opmøde ved bålpladsen inde i skoven. Kør helt frem og stig ikke ud af bilen ved den normale P-plads. Kør evt. sammen, så vi mindsker biler i skoven.
 4. Jagtledelse på begge jagter er Anders Hoffgaard (ansv.) og Peter Steen hunde/driverkæden
 5. Jagten gennemføres i mindre såter med ’flydende’ sideposter. Plan og retningslinjer udstikkes ved parole på hver jagt.
 6. Jagt 1 (formiddag) starter og slutter ved P-plads.
 7. Jagt 2 (eftermiddag) starter og slutter ved bål-plads. Kør venligst helt frem.
 8. Der vil sædvanen tro være en øl/vand til alle jægere i begge jagter
 9. Der vil ikke være tid til bengæt og morgenmad.
 10. På begge jagter udnævnes en hård, men uretfærdig, jagtfiskal.
 11. Husk mundbind og sprit. Hold uanset de små hold god afstand til dine medjægere.
 12. Det er naturligvis frivilligt at deltage. Afbudsregler som beskrevet på hjemmeside er gældende: http://www.skoerpingjagtforening.dk/plovmmandshoej/datoer-og-tilmeldte/

Alle deltagerne er blevet orienteret pr. mail. Der er pt. ikke flere pladser på jagten. Der kan oprettes venteliste.

Vi håber, at vi på den måde kan få nogle hyggelige timer sammen og nyde vort jagt-fællesskab.

Ydermere giver det os som forening indsigt i at drive jagter i Plovmandshøj på nye måder, som måske kan være til nytte ved fremtidige jagter.

Hvis jagten er en succes og forsamlingsrestrektionerne på max 10 personer ikke er hævet i 2021, agter vi at gennemføre den jagt fra den 22.11 som blev flyttet til 03.01.2021 samt den sidste jagt den 17. januar på samme måde (eller med små justeringer)

Jagtledelsen ser frem til at se jer alle igen med højt humør.

Knæk og bræk

På Jagtfondens bestyrelses vegne
Anders Hoffgaard (fmd)
Mobil: +45 2090 3846

 


Generalforsamling 26.11 udskydes til 2021

Kære alle medlemmer

Restriktionerne grundet COVID19 forhindrer os I at afholde vores ordinære generalforsamling den 26.11.2020 i Fræer Forsamlingshus.

Vi indkalder forhåbentlig til en ny, ordinær, generalforsamling først i det nye år.

Den siddende bestyrelse fortsætter indtil afholdelse af ordinær generalforsamling. Regnskabet er i øvrigt revideret.

mvh formandsskabet

 


Hundetræning 2021

Træningsplan 2021 er nu klar!
Indendørs:
tirsdage kl. 1900. Start 5 januar til 23 marts i ridehallen Vårstvej 288, 9260 Gistrup.

Udendørs: tirsdage kl. 1800. Start 30 marts til 22 juni ved søen Gerdingvej 52, 9520 Skørping.

Hvalpe- og ung hunde: torsdage kl. 1830. Start 5 August til 30. september på Lyngbyvej 65, 9520 Skørping.

Vi afholder i 2021:

  • Nørager match d. 8 maj
  • Rold skov match d. 19 juni
  • DJ-apportering prøve d. 29 juni
  • SJD vand- og slæbprøve d. 31 juli

Med meget venlig hilsen
Flemming Thane Kallehave


Udskydelse af jagten 22.11

Kære medlemmer af Skørping Jagtforening og særligt de som er tilmeldt fællesjagten i Plovmandshøj den 22. november 2020.

Jagtfondens bestyrelse har efter moden overvejelse valgt at udskyde jagten den 22. november 2020 til den 3. januar 2021 grundet COVID19.

Vi håber, at de deltagere som allerede har meldt sig til også kan deltage på den nye dato. Ellers bedes I sende en mail til Hans Dahl med oplysning om Jeres kontonummer, og så vil I få refunderet jeres betaling. Der er stadig et par ledige pladser på jagten, så hvis den nye dato åbner op for at DU kan deltage er du mere end velkommen til at melde dig til nu.

Vi håber, at vi kan gennemføre jagten den 13. december under – nogenlunde – normale vilkår. Her er der også et par ledige pladser, så tilmeld dig gerne nu.

Knæk og bræk

På jagtfondens vegne
Anders Hoffgaard (fmd)


Vådt, småt - men godt

Årets anden fællesjagt - den 25. oktober - gik under mottoet: Vådt, småt - men godt.

Ligesom sidst var nye håbefulde medlemmer mødt op - med og uden hund. Velkommen til!

Især hundefolket havde i dag en hård og våd tjans, da de åbne sluser fra oven ikke så ud til at ville lukke sig. Skoven bliver tættere og tættere og med våde grene og tæt krat var det nogle gennemblødte drivere, der på paraden kunne nyde synet af den enlige sneppe, som blev dagens ydmyge bidrag. Tak til Frederik som i den allersidste såt reddede lidt af æren.

Anders Hoffgaard havde sin debut som jagtleder og takker alle medvirkende for god opførsel. På billederne herunder ses lidt af det våde miljø, og så den flinke og velopdragende Carlo med hat.


Første Fællejagt 20/21

Fuldt hus på alle pladser til årets første fællesjagt. Flere nye ansigter var mødt frem, både på jægerfronten og på hundefronten. Morgenmaden blev indtaget i regnvejr, men op ad dagen blev vejret fantastisk.  Der blev set krondyr, dådyrhjort, rådyr, snepper, hare og ræve. Aske var så flink at levere ræv og sneppe til paraden, mens alle vi andre, der ikke havde løsnet skud, fik bøde af Fiskalen.

I første såt blev der ved en fejl løsnet skud til en mindre kronkalv, der blev forvekslet med et stykke råvildt. Kronkalven forendte straks derefter. Jagtlederen håndterede situationen jf. foreningens forskrifter, og sagen blev straks overdraget til politi og naturstyrelse. Sagen er for jagtforeningens vedkommende afsluttet.


Generalforsamling den 26.11 kl. 19.30

Der afholdes ordinær generalforsamling i Fræer Forsamlingshus torsdag den 26.11. kl 19.30
Dagsorden i følge vedtægterne.

Bemærk, der er ingen spisning i år, men øl og vand.
Tilmelding nødvendig for at generalforsamlingen kan afvikles under hensyn til Covid 19.

Tilmelding - senest 19.11 - foregår via denne side: https://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=19328

Knæk og bræk
bestyrelsen


Vær opmærksom på nye jagttider

Kære alle

Det er værd at bemærke at der fra denne jagtsæson kommer nogle nye jagttider og i øvrigt kan det være en god ide at genopfriske de gamle.

Miljøstyrelsen har opdateret deres kort med jagttider, erfaringen siger at det er den letteste måde at finde frem til hvad der gælder, der hvor man skal gå på jagt, fremfor at læse bekendtgørelsen.

https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttider-og-fredninger/jagttider/

Hjortevildtforvaltningsgruppen for Himmerland vil meget gerne have hvis I orienterer jeres medlemmer.

 

På forhånd tak og knæk og bræk

Med venlig hilsen

Ivar Høst
VildtkonsulentJagthorn 2020/21

Undervisning i jagthornsblæsning er nu blevet en fast del af aktiviteterne i Skørping Jagtforening.  Den ny sæson starter onsdag den 9. september i Rotunden på Kulturstationen i Skørping kl 19. Underviser er Peter Aldahl.

Der øves hver onsdag aften. Der undervises i hold for nybegyndere fra kl 18-19 og hold for mere øvede fra kl 19-20. Derudover øves der i gruppen Skørping Jagthornsblæsere.

I efterårssæsonen øves der på signaler til blæsning ved årets jagter. I vintersæsonen øves der på signaler, så man kan gå op til duelighedsprøven i Danmarks Jægerforbund. Det kan være til bronze, sølv eller guld mærket, samt gruppeblæsning.

Der blæses Furst Pless og Parforcehorn.  Foreningen udlåner jagthorn så man kan prøve hvordan det er at blæse jagthorn.

Alle med lyst til at blæse jagthorn er velkomne til introduktionsaften onsdag den 9. september kl 19 på kulturstationen i Skørping.

Prisen pr sæson er 250 kr for ca 12-13 øvegange. Nærmere oplysninger v Hans Dahl tlf 60163985


Første buk nedlagt

Godaften fra Plovmandshøj 23/5.

Denne lille spidsbuk haltede rundt ved revirets nordlige grænse. Efter at have kigget lidt på dyret og sikret mig, at den haltede, lod jeg skuddet gå. Han løb 15 m og forendte under et grantræ.

Per Rathcke

(Tak til Per for at skyde en buk der trængte til det)


Præmier til dygtige hundeførere

Da afslutningen på indendørstræningen ikke kunne afsluttes på vanlig vis med pølser og øl måtte vi i dag mødes nogle få stykker på vores udendørs arealer. Årsagen var, at vi skulle have uddelt de nye Flidspræmier, som vi har indført.

Juryen var blevet enige om, at Elmer og hans fører Kjeld Otte Østergaard skulle tildeles præmien for Ung hund, og i Åben klasse blev det Bella og hendes fører Morten Bisgaard.

De har begge vist en flot fremgang henover de 10 gange vi nåede at træne, og Elmer endog så meget, at han rykkede på Åben klasse holdet de sidste gange.

Nu håber vi bare, at vi kommer i gang med udendørstræningen, så alle kan blive klar til sæsonens prøver og ikke mindst både Nørager- og Rold skov matchen.

HUSK, at det er vigtigt, at I selv træner videre, og at vi selvfølgelig står til rådighed, hvis der er nogen som løber ind i problemer, eller skal have nye udfordringer.

Med meget venlig hilsen                Flemming Thane Kallehave

 

 


Sæsonafslutning med maner.

Fuld hus på alle pladser og dejligt solskin, var med til at danne de perfekte rammer om jagtforeningenes sæsonafslutning i Plovmandshøj.

Hunde og hundeførere var i hopla og sørgede for at de fremmødte skytter havde noget at skyde efter. Skytterne kvitterede med 10 snepper og 2 stk råvildt til paraden. Peter S var skarp med 4 af snepperne, Søren J med 2 og Jens Erik, Mikkel, Peter H og Hans med hver sin. Rådyrene blev dygtigt nedlagt af Jan og Keld.

Hans havde tryllet med en gang gullashsuppe, som faldt i god jord hos deltagerne.

Ved vildtparaden blev Jan behørigt døbt for sit første stykke vildt, og Mikkel ligesådan for sin første sneppe. Dåben blev udført af en glad jagtleder - Bjarne.

Tak for endnu en god jagtsæson og må vi få ligeså mange hyggelige stunder i Plovmandshøj til næste sæson.

Aktivitet.

Bålmad.

Keld

Parade

Jan

Mikkel


Juleafslutning for jagthornsblæserne

I Efterårssæsonen 2019 har der deltaget ca 15 i jagthornsundervisningen. Alle var mødt op til juleafslutningen i klubhuset. Der  blev både spillet og  spist til den store guldmedalje. (sovsen var ikke brændt på i år).
Den ny sæson starter onsdag den 8. januar. Der skal øves til duelighedsprøven den 29.3. i Skørping Idrætscenter.

Hans Dahl