Fællesjagter – tilmelding

Sæsonen 2022/23

Ønsker du at deltage i efterårets og vinterens fællesjagter skal du tilmelde dig nu – og allersenest 05. oktober 2022.

Bestyrelsen skal beklage den korte tidsfrist. En lang række detaljer ifm. riffeljagterne på då- og kronvildt skulle falde på plads.

Hvis flere medlemmer end det maksimalt tilladte har tilmeldt sig  den 1. oktober trækkes der lod. Det betyder også, at du FØRST SKAL BETALE, når foreningens kasserer bekræfter DIN plads.

Datoerne for jagterne er: 

Hagl: 9. oktober, 8. januer og 29. januar – kr. 350,-
(max. 20 pladser)
Jagt primært på rådyr, snepper, hare og ræv
 
Riffel: 5. november, 20. november og 10. december – kr. 650,-
(max. 22. pladser (20 tårne og 2 jordposter))

Jagt på kron- og dåvildt.

Prisen inkluderer bengæt, rundstykker og en øl/vand til frokost.

Priser for nedlagt vildt: 300kr for rådyr, 600kr på kalv og 1000kr på hind og spidshjort.

Tilmelding sker ved at følge dette link: TILMELDING med angivelse af jagtdato, navn, telefonnummer, mailadresse og evt. om du medbringer egnet jagthund.

 

Man må hellere end gerne tilmelde sig flere jagter.

Tilmeldingerne er bindende. Når der er betalt refunderes pengene ikke ved afbud, men man kan frit overdrage sin plads til et andet medlem af Skørping Jagtforening. Desuden kan man heller ikke få flyttet sin jagtdato til en anden dato.

Nye såvel som gamle medlemmer kan før jagterne henvende sig til jagtlederen, hvis man er i tvivl om det mindste. Du kan også kontakte Jagtfondens bestyrelse. Se kontaktinfo mm. her: http://www.skoerpingjagtforening.dk/om-foreningen/bestyrelse-og-udvalg/ 

Det er muligt at tage en gæst med hvis følgende forudsætninger er opfyldt:
1) Gæsten er medlem af Danmarks Jægerforbund
2) Gæsten er extraordinært medlem af Skørping Jagtforening. Det koster 175 kr. Kontakt kasseren.
3) Gæsten er tilmeldt jagten af dig som vært og at der er betalt deltagergebyr for den pågældende jagt. Gæster kan godt deltage i flere jagter på et år, hvis der er plads.