Billeder

Arbejdsdag med Hytten

Billeder Hans Dahl:


 

Trofæopmåling februar 2019

Billeder Hans Dahl:

 


 

Sidste jagt 2018-19

Der var fuldt booket til den sidste jagt i denne sæson.
Vejret var flot og lovede godt for dagen. Så der var god stemning fra starten.
Efter kaffe, parole og snak om der nu sku tages højde for sneppefald i bengæt-konkurrencen, gik jagten i gang.
Der var mange snepper, specielt i den første såt. Så det var en fin start. I de næste såter kom der også mange fugle på vingerne, ligesom der blev set flere rådyr, og nedlagt et enkelt dyr.
Ved middagstid blev der serveret suppe og jagtleder kunne fortælle at der var sendt bud efter en schweiss-hundefører for at eftersøge et dyr. Inden resultatet  forelå blev der så gået efter snepper og ræv.
Eftersøgningen gav intet resultat, så i de to sidste såter var der igen #frit slaw#
Ved dagens afslutning lå der 3 snepper og et rådyr på paraden. Jagtlederen takkede for indsatsen. Hornblæserne ærede vildtet, bengæt blev ramt i plet med 19 ben og 23 skud, og fiskalen fandt i al gemytlighed , at der var en del at påtale. Hvorefter der blev blæst på gensyn med håbet om en god ny sæson 2019/20 i Plovmandshøj.

Hans Dahl

 

Billeder Jens Chren:

Billeder Morten Bach:

Og Peter Steen fandt også lige nogle billeder i gemmerne:


 

Rævejagt i Statsskoven 2019

Der var stor rift om pladserne på årets rævejagt i Statsskoven, der startede med morgenmad i klubhuset.
Skovfoged Leif Lyngsøe var jagtleder og sammen med hans hjælpere, sørgede de for afviklingen af jagten, og Skørping Jagtforening stod for det kulinariske.
Vejret var perfekt, og det blev til 5 såter i Nørreskoven. Hver såt bød på spændende oplevelser med både muligheder for snepper og råvildt.
Efter 4. såt var der stadig ikke skudt ræv, og Preben og Hans kørte tilbage til klubhuset for at varme de gule ærter.
Foran klubhuset var der en ræv, der havde lagt sig på parade.  Hvordan det var gået til, har man nok en vis anelse om. Men i sidste såt blev der alligevel også skudt en stor flot hanræv, som vippede den anden af pinden på paraden, der så iøvrigt bestod af 3 rådyr og 4 snepper.
Der skal lyde stor ros til sweishundefører, der fandt 2 stk forendte rådyr, der ikke umiddelbart var synligt forendt. Det er altså vigtigt, at benytte den mulighed, selvom man tror man har skudt forbi.
Efter den lidt forsinkede parade, jagtlederens bemærkninger, fiskalens uddeling af retfærdige og uretfærdige bøder og det velklingende
jagthornsspil, sluttede dagen som sædvanligt med Prebens gule ærter.
Bengæt blev vundet med et gæt på 37 ben. (Hanræv og snepper tæller 5 ben)
Alle var enige om at have haft en god dag i skoven og i hinandens selskab.

Hans Dahl


 

Fjerde jagt i Plovmandshøj 2018-19

En helt igennem livlig og vellykket dag for de 17 jægere, heraf 5 med hund.
Vejret var perfekt, let vind fra sydøst gav hundene fine arbejdsbetingelser.
Der blev lettet mange snepper, og der blev set rådyr i alle såter. Ligesom der blev observeret enkelte hjorte i løbet af dagen.
Resultatet, da jagten var blæst af, blev 3 rådyr og 2 snepper og en flok tilfredse jægere.  Selvom jagtlederen roste deltagerne, fandt fiskalen dog,  at der var mange ting at påtale, hvilket kassereren så kunne godte sig over.
Bengæt blev vundet med et bud på 23 ben og 24 skud.
Til slut blev der spillet jagt forbi og ønsket god jul og godt nytår.
Den sidste fællesjagt i denne sæson  er den 20.1. 2019, der bliver serveret bålmad, så man skal ikke have madpakke med den dag !
Der er stadig enkelte pladser, tilmelding til Chris.
Hans Dahl

Foto: Morten Bach

 


 

Tredje jagt i Plovmandshøj 2018-19

Der blev leveret 2 rådyr. En rå og et bukkelam. Derudover blev der nok set yderligere 20 dyr og et utal at snepper. Sidstnævnte resulterede i 23 skud på paraden, men ingen snepper. I dag var det mig, der løb med bengættet. Vi var to, der havde gættet 8 ben, men jeg havde så suppleret mit gæt med 24 skud, så nu står der 2 gode flasker italiensk rødvin på mit køkkenbord.

Vi startede med 3 hunde, men Bjarnes hund havde diarré og var derfor ikke meget værd i dag. Så Carlo og Jens K.Henriksens hund havde travlt.

Det var også dagen, hvor Kurt Nielsen mødte op med en 16’er bøsse på skulderen, men 12’er skud i lommen. Han er nærmest garanteret at høre for det i lang tid.

Vi ses
Peter.

Tekst og foto: Peter Steen

 


 

Jagtgudstjenete 2018

Kirken i Gl. Skørping var i  søndags fyldt med jægere og andet godtfolk til årets jagtgudstjeneste. Skørpingblæserne spillede jagtsignaler, og præsten Sanne Birkely Sørensen prædikede om det at jage, ikke bare som jæger, men også i mange andre sammenhænge, hvor vi jager efter status og gode tilbud.
Efter at blæserne havde spillet frokostsignalet, serverede jagtforeningen vildtgryde, som folk kunne nyde i den pyntede kirke.
En fin eftermiddag i jagtens og kirkens tegn
Hans Dahl

 


 

Anden jagt i Plovmandshøj 2018-19

Dagens jagt forløb fint men uden vildt på paraden, så der er ikke problemer med rådyrkvoten på de sidste 3 jagter ( 7 tilbage)
Der kom rådyr, harer  og fugle ud til skytterne, men træfsikkerheden manglede.
I sidste såt brasede en lille flok krondyr ud, Hjort, hinder og kalve, hvilket burde skærpe interessen for kalvejagten. Iflg rygterne var der en 14-ender iblandt.
Billeder taget af Peter Steen:
Billeder taget af Jette Veggerby:
« af 2 »

Og en lille video af dagens lurblæser: (husk at slå lyden til inde i selve videoen)


 

Første jagt i Plovmandshøj 2018-19

Billeder fra en succesrig dag i Plovmandshøj. Tak til fotograferne Peter Steen og Morten Bach

 


 

Årets bukke 2018 i Plovmandshøj

Årets bukke er skudt af Per Behrman og Aske Bach (3 billeder)


 

Hundetræning 2018

Billeder fra det dejlige forårsvejr taget af Flemming Thane Kallehave

Trofæaften 2018

Der var mødt ca.  15 deltagere med lige så mange trofæer til årets trofæaften.
Vildtkonsulent Ivar Høst fortalte om behovet for at gøre mere for markvildtet og bruge de tilskudsmuligheder, der er for at fremme biotoperne.
Hjortevildtforvaltningen, rådyrsyge, fodring og mange andre områder var oppe og vende
Derefter var der opmåling
Præmie for største bukkeopsats opmålt til 102 point gik til Preben, der skød den flotte buk i Skørping Holme
Præmien for den mest udsædvanlige bukkeopsats gik til Henrik Uhrenholt, der havde nedlagt den i Gerdingområdet

Mvh
Hans Dahl

Femte og sidste jagt 17-18

Årets sidste jagt i Plovmandshøj. Dagen hvor madpakken blev efterladt derhjemme, og kassereren serverede suppe over bål til dagens deltagere. Peter Haldrup leverede de to stykker råvildt. Bjarne Kristensen og Peter Jeppesen stod for snepperne. Ifølge onde tunger var der ikke meget kød tilbage på Peters sneppe.En del snepper flyver stadig - ifølge rygterne - rundt derude. Tak for endnu en god og hyggelig sæson i Plovmandshøj. Vi ser frem til den næste.
Tak til Peter Steen og Søren Jensen for dagens fotodokumentation!

Rævejagt 2018

Resultatet blev 1 ræv og 1 sneppe

 

Fjerde jagt Plovmandshøj - 2017

14 mand var mødt frem, da jagten skulle starte kl. 9. Mens tre kom lidt for sent. Men da alle 17 var samlet i 5 graders frost, kunne jagtlederen endelig forkynde dagens parole. I løbet af dagen blev der set mange snepper, råvildt, harer, kronvildt og skovmår. Et enkelt stykke råvildt - et fint bukkelam -blev leveret af Anders Hoffgaard i flot stil. Snepperne flyver stadig rundt derude. Endnu engang var vi priviligeret med et fantastisk vejr: solskin og let frost. Dagen blev afviklet i en hyggelig stemning med flere underholdende indslag. Bl.a. var der noget med en forbytning af et gevær og en bengætpræmie, der måtte leveres tilbage og uddeles til den rigtige vinder efter en meget hektisk fintælling.

Tredje jagt Plovmandshøj - 2017

Billeder fra en succesrig dag i Plovmandshøj. Fem dyr på paraden og en enkelt debutant. Billederne er taget af Peter Steen og Hans Dahl.

Dagens jagt blev en af de bedre! Vejret var godt, 16 deltagere, heraf 2-3 nye. 3 hundefolk der gjorde det godt og sammen med 2-3 andre fik dyrene i bevægelse og ud til skytterne. Resultatet blev 5 rådyr på paraden, heraf 2 bukke med opsats.

Anden jagt Plovmandshøj - 2017

Stormen Ingolf lagde sig præcis 8.45, som årets anden jagt løb af stablen kl. 9.00. Så regn og blæst blev afløst af høj solskin og flot vejr. I løbet af dagen så vi en del vildt, hvilket dagens parade også bar præg af. Der blev sågar leveret en fasan af Peter Steen. Fasaner er vi ikke vant til inde i plantagen. I dagens løb så vi rigtigt meget kronvildt. Flere gange var driverne ved at blive trampet ned af det store hjortevildt, der bare drønede af sted uden respekt for de stakkels drivere, der flere gange måtte springe for livet. Inde i såterne lugtede der så meget af kronvildt, at flere drivere følte sig hensat til zoo. En enkelt skytte havde to af de helt store hjorte inde på skudhold af et jagtgevær. Ifølge skytten var dette hans største oplevelse som jæger. Dagens resultat blev to stykker råvildt, en hare, en sneppe og en fasan. 

Første jagt Plovmandshøj - 2017

Desværre ingen dyr på paraden. Ingen skud løsnet, der blev dog set råvildt og harer, men alle dyrene valgte at gå bagud gennem skyttekæden. Vejret viste sig endnu en gang fra den mest forrygende side. Højt solskin hele dagen. 

Årets buk fra Plovmandshøj - 2017

Årets første -og indtil videre eneste - buk i Plovmandshøj. Den dygtige og heldige jæger var Kurt Weis. Til lykke med bukken. 

 

Bukkepral Gl. Skørping 2017

To flotte bukke fra Gl. Skørping d. 16/5-2017

Match mod Nørager

Billederne kan downloades i fuld størrelse, hvis man klikker på pilen med teksten "Download Originalbillede"

Afslutning indendørs hundetræning 2017

Bukkeopmåling 2017

Der var ca. tyve deltagere til årets bukkeopmåling. Først havde Ivar høst et godt indlæg om markvildtet og tiltag, der kunne gøres for at forbedre forholdene med tilskudsmuligheder m.m.. Ivar kom også ind på de nye jagttider for kronvildt og de regionale indstillinger. Mårhunde-  og ulvesituationen blev også berørt.

Dernæst stod den på kaffe, brød og trofæopmåling af både danske og udenlandsk bukke.

Einar fra Gl Skørping fik præmien for bedste buk 90 point skudt på hans ejendom i Gl Skørping. Danny Hansen fik præmien for den mest specielle opsats.

Bent Aldahl medbragte et trofæ fra Kronhjort skudt i Årestrup, det blev opmålt til 156 point. 

 


 

"Rævejagten" 2017

Årets "rævejagt" i Statsskoven med fire stykker råvildt på paraden.

Sæsonens sidste jagt 2016/17

Årets sidste jagt startede i fem graders frost, og så var der desuden faldet et tyndt lag pulversne i løbet af natten. Jagten blev afviklet i det mest fantastiske jagtvejr med høj sol og klar himmel, og den foregik i en smuk kulisse i den rimfrosne skov. I løbet af dagen blev der skudt til nogle snepper, dog uden at dette gav noget målbart resultat. Råvildtet var hjemme i moderat mængde, og der blev leveret to stykker af henholdsvis Bjarne Kristensen og Jens K. Henriksen. Ud af de dem fem stykker råvildt, sæsonen har budt på, har Bjarne i al beskedenhed taget sig af de fire. Til lykke med det.

I første såt havde en af dagens debutanter og samtidig nyjæger både råvildt, sneppe og kronvildt for!

Tak for denne sæson, hvor jagterne igen er blevet afviklet i en hyggelig atmosfære og med godt humør. Vi ses igen til oktober.

Hundetræning

Hermed nogle stemningsbilleder fra den første hundetræning i Vaarst. Billederne er taget i meget dunkel belysning. Derfor er de lidt anløbne i kvaliteten. 

Fjerde jagt i Plovmandshøj

Endnu en dag med mange snepper i skoven, og i dag var der virkelig mange snepper hjemme. Det blev til mange skud i løbet af dagen - mens knap så mange fugle var repræsenteret på paraden. Dog blev et par stykker smukt leveret af Bjarne Kristensen og Per Behrmann. Hvem der skød forbi, lader vi vi stå hen i det uvisse, men fiskalen aka kassereren havde kronede dage, da der skulle deles bøder ud for forbiskud. 

Råvildtet var der langt imellem, og det medførte en del teorier og forklaringer på, hvorfor de kære dyr nærmest glimrede med deres fravær.

Tak for en hyggelig dag i det smukke solskinsvejr. 

Jagthorn i skoven

 En lille håndholdt og rystet film fra dagens afslutning. Plovmandshøj d. 20/11-2016

 

 

Tredje jagt 2016/17

En dag med mange snepper i skoven. De flyver dog stadig rundt derude! På paraden lå der et stykke råvildt og to harer. I løbet af dagen så vi en del vildt, og driverne havde fornøjelsen af at se en rudel kronvildt på marken, hvor alle dyr var hjorte. Siden viste der sig en noget større rudel med 13-15 dyr med en enkelt stor hjort imellem. 

Vejrguderne holdt hånden over os og åbnede først for sluserne, da vi satte os ind i bilerne og kørte hjem.

Messi apporterer hare

Jens Henriksens hund Messi apporterer en hare i fin stil på jagten i Plovmandshøj d. 30/10-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Messi

Stemning fra flugtskydning 2016

Skydning i den gyldne time
Skydning i den gyldne time

 

 

 

Fuldtræffer

 

 

Anden buk i Plovmandshøj 2016

Buk skudt af John Jensen. Her kan du læse Johns spændende beretning

 

 

Første buk i Plovmandshøj 2016

Jan Chrestens buk og hund.
Jan Chrestens buk og hund.

 

Jan Chresten Sørensen har nedlagt en flot seksender i Plovmandshøj

Jan Chrestens beretning følger her:

Så er jagten slut for mig.
Det skulle have været en hyggetur i aften,
så jeg havde hund med.
Geværet i rygsækken med madpakke og tæppe.
Var på vej til den nordlige høj for at sidde. Så kom den pludselig  stormende og bjæffede vildt. 

Jeg pakkede ud og fik hund til at sitte. Fandt kuglefang og ventede 7 sekunder. 45 m og bang! Den gik 30 m og lagde sig. Nu er jeg lidt træt og møgbeskidt af blod og hår! Tager buk, hund, madpakke og tæppe med hjem 🙂

Bukkeopmåling 2016

 

opm (3 of 4)

Femte jagt i Plovmandshøj

En kold dag. Termometeret stod på -15 grader kl. 9.00. Så kaffe og rundstykke blev indtaget i et noget hurtigere tempo end normalt...
Første såt bød på 5 stk. råvildt, hvoraf et lam blev skudt. De næste par såter bød ikke rigtig på så meget. Råvildtet løb akkurat så langt væk, at det ikke kunne skydes. Snepperne (3 stk.) fløj uventede veje, eller skytterne var ikke klar til at skyde. En ræv blev set.

Efter middagsmaden blev der skudt et smaldyr. I den andensidste såt blev der set råvildt, men igen netop så langt ude, at skud ikke var forsvarligt. 
Sidste såt!! Det var som om, vi kom lige midt i familiefesten. Ca. 10 stk råvildt sprang rundt i stykket. 2 blev skudt, resten er der til næste sæson.

Flere af deltagerne roste jagten på arealet set over hele denne sæson. Noget af det bedste der er sket i mange år.
Personligt er det min opfattelse, at alle nyder at være på jagt i Plovmandshøj. Et godt og højt humør kendetegner jagterne, trods det at ikke alle deltagere kender hinanden. Det har været en fornøjelse at være med til at arrangere dette projekt og efterfølgende se virkningen heraf.

femte (3 of 3)

Rævejagt i Statsskoven 2016

Det ene af dagens to dyr
Det ene af dagens to dyr

Fjerde jagt i Plovmandshøj

Klar til næste såt
Klar til næste såt
Dyrets død
Dyrets død
Hvilken én blæste du?
Hvilken én blæste du?
Vinderen af bengæt
Vinderen af bengæt
Afslutning på dagen
Afslutning på dagen

Anden jagt i Plovmandshøj

Dagens parade
Dagens parade
Peter Steen brækker sit dyr assisteret af Henrik Selling
Hans Lurblæser
Hans Lurblæser

Første jagt i Plovmandshøj

Frokost i det grønne
Frokost i det grønne
Dagens parade
Dagens parade

Første buk fra Plovmandshøj

Christian Schmidts buk 2015
Christian Schmidts buk 2015