Bobler

Det er bobler af denne type, som foreningen ejer to af. De er fuldt udstyrede.

Kontakt Preben Simonsen for lån af disse. Medbring en trailer og en halvtredser per boble ved afhentning