Bliv medlem

I kontingentet indgår medlemsskab af Danmarks Jægerforbund og dermed også abonnement på bladet Jæger

Foreningen tilbyder følgende typer af medlemsskab:

Ordinært medlem

Ekstraordnært medlem

Juniormedlem

Hustandsmedlemsskab

Seniormedlemsskab

Bliv medlem ved at henvende dig til foreningens kasserer Hans Dahl hansinanz@gmail.com