Foreningsjagter

Foreningen har lejet jagten i Plovmandshøj Plantage. Her arrangeres der i løbet af efteråret seks fællesjagter på både rå-, då- og kronvildt.
Desuden kan man komme med i lodtrækningen om bukkejagten.

Forudsætningen for deltagelse i jagterne er medlemskab af Skørping Jagtforening!

Foreningen arrangerer i samarbejde med Rebild Jægerråd en årlig rævejagt i Statsskoven, hvor vi det seneste par år også har været så heldige at få lov til at skyde råvildt.

Du kan læse mere om jagterne i Plovmandshøj under Plovmandshøj.

IMG_0874