Om jagten

Skørping Jagtforening har indgået aftale med Naturstyrelsen om leje af jagten i Plovmandshøj Plantage med det formål at kunne tilbyde jagt til medlemmerne af Skørping Jagtforening, der via medlemsskabet betaler til Jagtfonden.

Plovmandshøj Plantage ligger umiddelbart nord for Aars med en afstand fra Skørping på ca. 35 km. Arealet består af ca. 94 ha varieret skovområde afgrænset af marker hele vejen rundt. Plantagen er en åben Statsskov, og i området forefindes lejrplads og spisesteder, som frit kan benyttes af offentligheden.

Vi har forlænget vores aftale 5-år mere i perioden 1/4-2020 til 31/3-2025

På jagtarealet kan der drives bukkejagt i sommerperioden, og der kan afholdes op til 6 fællesjagter om efteråret med op til 20 deltagere på hver jagt.

Foreningen tilstræber at afholde 6 fællesjagter (3 med hagl og 3 med riffel) i jagtsæsonen 2022/23, og udbyde bukkejagten til medlemmerne efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Datoerne for fællesjagterne fastsættes hvert år senest i maj måned og kan ses på foreningens hjemmeside. Tilmelding og tildeling af jagtpladser foretages herefter, således man i god tid kan planlægge sine øvrige jagtaktiviteter. Nærmere retningslinjer for tilmelding, betaling m.v. fremgår andetsteds her på siden.

Ved fastlæggelse af jagterne vil antallet af råvildt, der kan skydes, blive fordelt mellem jagterne, således der er mulighed for at skyde råvildt på alle fællesjagterne.

Det er et væsentligt element i tilbuddet til medlemmerne, at alle får samme mulighed for at komme på jagt. Tilmelding vil derfor ske efter samme vilkår for alle, og tildeling af pladser vil ske efter lodtrækning.
Jagterne tilrettelægges og gennemføres af Jagtfonden, der udpeger en jagtleder til hver jagt.

Jagterne gennemføres i henhold til nedenstående parole, og det er vigtigt, at vi alle følger de skrevne og etiske regler for afvikling af jagterne. Bemærk, at det er din egen pligt at sætte dig ind i reglerne for jagten i Plovmandshøj Plantage. Reglerne fremgår af Jagtlejekontrakten, som kan findes på Skørping Jagtforeningens hjemmeside.

Hvis en jæger forbryder sig mod parolen, almindelig jagtetik, lovgivning eller andet har jagtlederen mulighed for at indkalde Jagtfondens bestyrelse til en vurdering af sagen og eventuelle sanktioner.

Overtrædelse af reglerne kan betyde bortvisning fra jagten og udelukkelse fra muligheden for deltagelse i senere jagter.

Parole for riffeljagter findes her Parole riffeltjagt Plovmandshøj

Stigeplacering riffeljagter Stigeplacering

PDF kort findes her Plovmandshøj Plantage

PDF såt kort findes her Såtkort1