Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling for både 2020 og 2021 i henhold til vedtægter torsdag den 18.11.2021 kl. 19.00

Foreningen afholder ordinær udskudt generalforsamling 2020 torsdag den 18.11.2021 kl. 19.00 i vores klubhus på Gerdingvej 52, 9520 Skørping.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning for foreningen og jagtfonden
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab for foreningen og jagtfonden
4. Orientering om kontingent samt vedtagelse af ekstraordinære ændringer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer udskydes til generalforsamling 2021.
6. Valg af suppleanter udskydes til generalforsamling 2021.
7. Valg af udvalgsmedlemmer og formænd udskydes til generalforsamling 2021.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant udskydes til generalforsamling 2021.
9. Indkomne forslag udskydes til generalforsamlingen 2021
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes fremmet til afstemning uden for de nævnte dagsordenspunker, må være bestyrelsen i hænde senest den 20/10/2021.

--oo0oo--

Indkaldelse til generalforsamling i Skørping Jagtforening for 2021

Foreningen afholder ordinær generalforsamling 2021 torsdag den 18.11.2021 kl. 19.30 i vores Klubhus på Gerdingvej 52, 9520 Skørping.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent
2. Aflæggelse af årsberetning for foreningen og jagtfonden
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab for foreningen og jagtfonden
4. Orientering om kontingent samt vedtagelse af ekstraordinære ændringer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – hele bestyrelsen er på valg
- 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år (da ½-del af den 2-årige valgperiode er forløbet)
- 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
6. Valg af suppleanter
7. Valg af udvalgsmedlemmer og formænd.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes fremmet til afstemning uden for de nævnte dagsordenspunker, må være bestyrelsen i hænde senest den 20/10/2021.


Jagt på krondyrkalv.

Hej Niels og Rasmus

Det er kun Jer to, som har meldt ind på jagt på kronkalv i Plovmandshøj plantage. I har jagten for Jer selv på dagen, således kan hele arealet benyttes, hvis der ikke kommer flere tilmeldinger senere.

Niels Malling 6/11 fra solopgang til solnedgang.

Rasmus Hedeholm 20/11 fra solopgang til solnedgang.

 

Meld gerne tilbage hvordan Jeres jagt er gået 😉

Knæk og bræk


Fællesjagt den 10. oktober 2021

Tak for en dejlig jagt-søndag i skoven. Solen skinnede og dyrene sprang - men ikke op på paraden. Men vi havde det godt - og vi gør det igen den 14. november 2021. Er du tilmeldt?

Hundetræning

Opstart af hvalpe- og unghunde træning tirsdag d. 3/8 kl. 1800 ved klubhuset.
Kurset henvender sig til hvalpe, unghunde og andre der ønsker at forbedre/ vedligeholde de ting hundene allerede kan.
Kontakt evt. Maria-Louise på 20780674 ved spørgsmål.

Tilmelding til jagter er åben!

Kære medjægere,

Så er der åbent for tilmeldinger til efterårets fællesjagter - læs mere her.
Du kan også nu tilmelde dig efterårets spændende jagter på krondyrkalv - læs mere her.

BEMÆRK: Som sidste år skal vi have modtaget din betaling før du er endelig tilmeldt. Læs mere om betaling her.

mvh Jagtfonden


Rold skov match 2021

Så er der invitation til Rold Skov Match 2021.

 

https://drive.google.com/file/d/1YVrss6bFITnc6BjKZwETwezA7ruJTwlZ/view?usp=sharing

Mvh: Flemming Thane Kallehave

 


Bukkejagten 2021 Rækkefølge af jægere

Hej Alle

Udfaldet af lodtrækningen om årets bukkejagt i Plovmandshøj blev således:

 1. Jan Flemming Kristensen. 16/5 Solopgang – 22/5 Solnedgang
 2. Per Sommer Rathcke.       23/5 Solopgang. – 29/5 Solnedgang
 3. Martin Nygaard.               30/5 Solopgang.  – 5/6 Solnedgang
 4. Christian Schmidt.              6/6 Solopgang – 12/6 Solnedgang
 5. Per Behrmann.                 13/6 Solopgang – 19/6 Solnedgang
 6. Anders Rahbek.                20/6 Solopgang – 26/6 Solnedgang
 7. Niels Malling.                    27/6 Solopgang – 3/7 Solnedgang
 8. Bent Aldahl                       4/7 Solopgang – 10/7 Solnedgang

Husk straks at melde ind til mig, når I har skudt en buk.

Når de to bukke er skudt, stoppes jagten og de personer som ikke kommer på bukkejagt, vil få pengene refunderet.

Knæk og bræk

Med venlig hilsen                                   Preben Simonsen


Bukkejagten 2021 er lige om hjørnet ...

Kære med-jægere,
Foråret er på vej med hastige skridt og for mange jægere betyder det én ting; bukkejagten går snart ind!

Der købes adgang for én jæger til én uges bukkejagt på vores 94 ha store revir i Plovmandshøj for kr. 500,-

Du har ret til at skyde én buk.

Der må skydes i alt 2 bukke under hele bukke-jagt sæsonen.

Hvis kvoten er brugt inden man kommer på jagt refunderes beløbet.

Skriv en mail til Preben Simonsen på prebenh.simonsen@gmail.com hvis du vil med på bukkejagten 2021. Husk navn, email og telefonnummer. Preben står for lodtrækning og rækkefølge. Nærmere info udgår til de medlemmer som skriver sig op på deltager-listen.

Frist for tilmelding: 30.04

Læs mere her: http://www.skoerpingjagtforening.dk/plovmmandshoej/bukkejagt/

mvh Anders Hoffgaard
fmd. jagtfonden


Jagten den 17.1 (31.1) er AFLYST. Sæsonen er slut.

Kære deltagere på årets sidste jagt.

Jagten skulle have været den 17.1 - men blev så flyttet til den 31.1

Allerede nu kan vi så fastslå, at vi definitivt må aflyse jagten grundet de forlængede Corona-restriktioner, og derfor er jagtsæsonen 2020/2021 desværre også slut.

Det blev en sæson præget af usikkerhed omkring afholdelse af jagterne og færre dyr på paraderne end vi plejer.

Men vi kommer stærkt tilbage til bukkejagten, kron-kalv jagten og ikke mindst fællesjagterne i 2021/2022

Som deltager på jagten har du nu derfor tre muligheder i forhold til din betaling:

 1. Tilbagebetaling af dit deltagergebyr. Send en mail med reg. nr. og kontonummer til Hans Dahl: hansinanz@gmail.com
 2. Gavekort på den sidste jagt (23.01.2022) i næste sæson. Send en mail til Hans Dahl hansinanz@gmail.com med ønske herom, og så melder vi dig til.
 3. Donation til Jagtfonden. Send en mail til Hans Dahl hansinanz@gmail.com med ønske herom.

Hører vi ikke fra dig senest den 31.1.2021 doneres pengene til fonden.

Jagtfondens bestyrelse takker for den gode stemning på jagterne og det hyggelige kammeratskab.

Vi glæder os til at byde velkommen til bukke-jagten i maj. Mere herom senere.

På jagtfondens vegne
Anders Hoffgaard (fmd)


Corona driller

NY PLAN!
Vi udskyder opstart af hundetræning til efter d. 17/1. Vi har planen klar og kan hurtigt sætte i gang.
MEEN HUSK nu, at træne hjemme alligevel, så I ikke starter op fra bunden.
HUSK at telefonen stadig dur, hvis I har udfordringer.
               Flemming Thane Kallehave

 


Jagten den 17.1 udskydes til den 31.1

Kære alle deltagere i jagten den 17.1

Grundet de nye restriktioner (max 5) udskydes jagten, som var planlagt til den 17.1 til den 31.1.

Dette er som bekendt den sidst mulige fælles-jagtdag i denne sæson.

Vi ved endnu ikke under hvilken form jagten gennemføres, men det meldes ud, så snart vi ved om jagten overhovedet kan gennemføres forsvarligt.

På jagtfondens vegne
Anders Hoffgaard (fmd)

 


Information om Hundetræning

Corona-tågen ligger stadig tungt over os, og det er vigtigt, at vi alle overholder regeringens regler, så vi ikke udsætter hinanden for unødig smitte. Derfor vil der i år ikke blive serveret kaffe, kage eller øl og vand efter træningen, og de forskellige hold må heller ikke blandes, hverken før, under eller efter træningen.
Der er oprettet fire hold - 2 unghund og 2 åbenklasse. Vi afvikler unghund og åbenklasse på samme tidspunkt, men to forskellige steder, så grupperne ikke blandes. De to første hold møder, så de er klar til træning kl. 1000, og de to næste hold møder først kl. 1115, så morgen holdet kan få hundene i bilen komme afsted.
Der vil være opmærkning af parkeringsområde - åbenklasse parkerer på højre side og unghund på venstre side. Åben klasse træner på ridebanen og unghunde på plænen foran stalden.
HUSK, at medbringe hundesnor, dummy, godbidder, hundeposer, hundens vacinationsbog og forsikringspapirer.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer allesammen, og håber at træningen trods de forskellige tiltag vil lykkes, så alle får succes.
Med meget venlig hilsen
               Flemming Thane Kallehave

Gennemførelse af nytårs-jagten den 3.1.2021 i to selvstændige jagter

Kære alle medjægere

Først og fremmest ønskes I alle en glædelig jul og godt nytår.

Jagten den 3.1.2021 (der egentlig er jagten fra den 22.11 - men som blev flyttet) gennemføres som annonceret den 3.1.2021 - men i to separate jagter. En formiddagsjagt og en eftermiddagsjagt.

Jagtleder for dagen er Peter Steen.

Peter og Hans sender en mail ud til alle deltagere med nærmere oplysninger om jagten og det hold deltagerne er på.

Der er stadig et par ledige pladser, så meld gerne ind hvis du ønsker at deltage i denne flotte nytårsjagt. Sidst var der utroligt mange snepper og en del råvildt i såterne.

Er du forhindret kan du melde afbud til Hans Dahl på hansinanz@gmail.com og Peter Steen petersteen74@gmail.com. Send en mail til dem begge, tak.

Knæk og bræk - og endnu engang godt nytår!
Jagtfonden


Succesfuld gennemførelse af ny jagtform

COVID-19 tvang jagtledelsen til at tænke nye former, for måden vi driver jagt på i Plovmandshøj. Således blev jagten den 13.12 opdelt i to selvstændige jagter med hver 10 deltagere-  en god pause i mellem.

Det gav os den udfordring at vi kun var 2-3 hunde og 7-8 skytter til at dække de forholdsvis store såter. Løsningen blev en kombination af flydende sideposter, og en forpost/bagpost midt i såten. Alle deltagende jægere udtrykte tilfredshed med jagtformen, og følte at vi dækkede overraskende godt af.

Og virkede det så? Kom der noget på paraden? 
Jagtformen virkede - det var i hvert tilfælde ikke jagtformens skyld, at der ikke rigtig kom noget på paraden. Det var nok antallet af timer på skydebanen 🙂 Der var masser af snepper (+30) og i modsætning til tidligere jagter i 2020 også en del rå-vildt. Der blev skudt til råvildt, men desværre lå det ikke forendt, hvorfor Schweiss-hunden 'Alba' fra Hornum blev tilkaldt. Hunde-føreren kunne dog hurtigt konstatere at der var skudt forbi.

Og så var der fantastisk meget kronvildt. Flere af de heldige jægere så et langt tog på 15-17 dyr - primært hjorte og spidshjorte - mase sig ind igennem drevet. En fantastisk naturoplevelse.

Dagens helt blev Peter Steen, der i form af 10 ben fra 2 snepper, gjorde at Hans Dahl kunne trutte behørigt i hornet til paraden.

Tak for endnu en fantastisk jagtdag i Plovmandshøj. Vi fortsætter den 3. januar (med den jagt som blev udskudt fra den 22.11) og den sidste jagt finder sted den 17. januar 2021.

Knæk og bræk

 

 

 


Jagten den 13.12 - opdeles i 2 arrangementer (formiddag/eftermiddag)

Kære medjægere,

Skørping Jagtforening og Jagtfonden har drøftet muligheder for gennemførelse af jagten den 13.12 gennem længere tid.

Der er argumenter for og imod.

Men beslutningen er nu følgende:

Vi vil gerne tilbyde de tilmeldte deltagere afholdelse af jagten under følgende præmisser:

 1. Jagten opdeles og er nu to SELVSTÆNDIGE arrangementer.
 2. Jagt 1 – formiddag forløber fra 09-12. Opmøde ved P-plads i starten af skoven (hvor vi plejer at mødes)
 3. Jagt 2 – eftermiddag forløber 12.30 – 15.30 (solnedgang). Opmøde ved bålpladsen inde i skoven. Kør helt frem og stig ikke ud af bilen ved den normale P-plads. Kør evt. sammen, så vi mindsker biler i skoven.
 4. Jagtledelse på begge jagter er Anders Hoffgaard (ansv.) og Peter Steen hunde/driverkæden
 5. Jagten gennemføres i mindre såter med ’flydende’ sideposter. Plan og retningslinjer udstikkes ved parole på hver jagt.
 6. Jagt 1 (formiddag) starter og slutter ved P-plads.
 7. Jagt 2 (eftermiddag) starter og slutter ved bål-plads. Kør venligst helt frem.
 8. Der vil sædvanen tro være en øl/vand til alle jægere i begge jagter
 9. Der vil ikke være tid til bengæt og morgenmad.
 10. På begge jagter udnævnes en hård, men uretfærdig, jagtfiskal.
 11. Husk mundbind og sprit. Hold uanset de små hold god afstand til dine medjægere.
 12. Det er naturligvis frivilligt at deltage. Afbudsregler som beskrevet på hjemmeside er gældende: http://www.skoerpingjagtforening.dk/plovmmandshoej/datoer-og-tilmeldte/

Alle deltagerne er blevet orienteret pr. mail. Der er pt. ikke flere pladser på jagten. Der kan oprettes venteliste.

Vi håber, at vi på den måde kan få nogle hyggelige timer sammen og nyde vort jagt-fællesskab.

Ydermere giver det os som forening indsigt i at drive jagter i Plovmandshøj på nye måder, som måske kan være til nytte ved fremtidige jagter.

Hvis jagten er en succes og forsamlingsrestrektionerne på max 10 personer ikke er hævet i 2021, agter vi at gennemføre den jagt fra den 22.11 som blev flyttet til 03.01.2021 samt den sidste jagt den 17. januar på samme måde (eller med små justeringer)

Jagtledelsen ser frem til at se jer alle igen med højt humør.

Knæk og bræk

På Jagtfondens bestyrelses vegne
Anders Hoffgaard (fmd)
Mobil: +45 2090 3846

 


Generalforsamling 26.11 udskydes til 2021

Kære alle medlemmer

Restriktionerne grundet COVID19 forhindrer os I at afholde vores ordinære generalforsamling den 26.11.2020 i Fræer Forsamlingshus.

Vi indkalder forhåbentlig til en ny, ordinær, generalforsamling først i det nye år.

Den siddende bestyrelse fortsætter indtil afholdelse af ordinær generalforsamling. Regnskabet er i øvrigt revideret.

mvh formandsskabet

 


Hundetræning 2021

Træningsplan 2021 er nu klar!
Indendørs:
tirsdage kl. 1900. Start 5 januar til 23 marts i ridehallen Vårstvej 288, 9260 Gistrup.

Udendørs: tirsdage kl. 1800. Start 30 marts til 22 juni ved søen Gerdingvej 52, 9520 Skørping.

Hvalpe- og ung hunde: torsdage kl. 1830. Start 5 August til 30. september på Lyngbyvej 65, 9520 Skørping.

Vi afholder i 2021:

  • Nørager match d. 8 maj
  • Rold skov match d. 19 juni
  • DJ-apportering prøve d. 29 juni
  • SJD vand- og slæbprøve d. 31 juli

Med meget venlig hilsen
Flemming Thane Kallehave


Udskydelse af jagten 22.11

Kære medlemmer af Skørping Jagtforening og særligt de som er tilmeldt fællesjagten i Plovmandshøj den 22. november 2020.

Jagtfondens bestyrelse har efter moden overvejelse valgt at udskyde jagten den 22. november 2020 til den 3. januar 2021 grundet COVID19.

Vi håber, at de deltagere som allerede har meldt sig til også kan deltage på den nye dato. Ellers bedes I sende en mail til Hans Dahl med oplysning om Jeres kontonummer, og så vil I få refunderet jeres betaling. Der er stadig et par ledige pladser på jagten, så hvis den nye dato åbner op for at DU kan deltage er du mere end velkommen til at melde dig til nu.

Vi håber, at vi kan gennemføre jagten den 13. december under – nogenlunde – normale vilkår. Her er der også et par ledige pladser, så tilmeld dig gerne nu.

Knæk og bræk

På jagtfondens vegne
Anders Hoffgaard (fmd)


Vådt, småt - men godt

Årets anden fællesjagt - den 25. oktober - gik under mottoet: Vådt, småt - men godt.

Ligesom sidst var nye håbefulde medlemmer mødt op - med og uden hund. Velkommen til!

Især hundefolket havde i dag en hård og våd tjans, da de åbne sluser fra oven ikke så ud til at ville lukke sig. Skoven bliver tættere og tættere og med våde grene og tæt krat var det nogle gennemblødte drivere, der på paraden kunne nyde synet af den enlige sneppe, som blev dagens ydmyge bidrag. Tak til Frederik som i den allersidste såt reddede lidt af æren.

Anders Hoffgaard havde sin debut som jagtleder og takker alle medvirkende for god opførsel. På billederne herunder ses lidt af det våde miljø, og så den flinke og velopdragende Carlo med hat.


Første Fællejagt 20/21

Fuldt hus på alle pladser til årets første fællesjagt. Flere nye ansigter var mødt frem, både på jægerfronten og på hundefronten. Morgenmaden blev indtaget i regnvejr, men op ad dagen blev vejret fantastisk.  Der blev set krondyr, dådyrhjort, rådyr, snepper, hare og ræve. Aske var så flink at levere ræv og sneppe til paraden, mens alle vi andre, der ikke havde løsnet skud, fik bøde af Fiskalen.

I første såt blev der ved en fejl løsnet skud til en mindre kronkalv, der blev forvekslet med et stykke råvildt. Kronkalven forendte straks derefter. Jagtlederen håndterede situationen jf. foreningens forskrifter, og sagen blev straks overdraget til politi og naturstyrelse. Sagen er for jagtforeningens vedkommende afsluttet.


Generalforsamling den 26.11 kl. 19.30

Der afholdes ordinær generalforsamling i Fræer Forsamlingshus torsdag den 26.11. kl 19.30
Dagsorden i følge vedtægterne.

Bemærk, der er ingen spisning i år, men øl og vand.
Tilmelding nødvendig for at generalforsamlingen kan afvikles under hensyn til Covid 19.

Tilmelding - senest 19.11 - foregår via denne side: https://www.jaegerforbundet.dk/vis-foreningsmeddelelse/?id=19328

Knæk og bræk
bestyrelsen


Vær opmærksom på nye jagttider

Kære alle

Det er værd at bemærke at der fra denne jagtsæson kommer nogle nye jagttider og i øvrigt kan det være en god ide at genopfriske de gamle.

Miljøstyrelsen har opdateret deres kort med jagttider, erfaringen siger at det er den letteste måde at finde frem til hvad der gælder, der hvor man skal gå på jagt, fremfor at læse bekendtgørelsen.

https://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttider-og-fredninger/jagttider/

Hjortevildtforvaltningsgruppen for Himmerland vil meget gerne have hvis I orienterer jeres medlemmer.

 

På forhånd tak og knæk og bræk

Med venlig hilsen

Ivar Høst
VildtkonsulentJagthorn 2020/21

Undervisning i jagthornsblæsning er nu blevet en fast del af aktiviteterne i Skørping Jagtforening.  Den ny sæson starter onsdag den 9. september i Rotunden på Kulturstationen i Skørping kl 19. Underviser er Peter Aldahl.

Der øves hver onsdag aften. Der undervises i hold for nybegyndere fra kl 18-19 og hold for mere øvede fra kl 19-20. Derudover øves der i gruppen Skørping Jagthornsblæsere.

I efterårssæsonen øves der på signaler til blæsning ved årets jagter. I vintersæsonen øves der på signaler, så man kan gå op til duelighedsprøven i Danmarks Jægerforbund. Det kan være til bronze, sølv eller guld mærket, samt gruppeblæsning.

Der blæses Furst Pless og Parforcehorn.  Foreningen udlåner jagthorn så man kan prøve hvordan det er at blæse jagthorn.

Alle med lyst til at blæse jagthorn er velkomne til introduktionsaften onsdag den 9. september kl 19 på kulturstationen i Skørping.

Prisen pr sæson er 250 kr for ca 12-13 øvegange. Nærmere oplysninger v Hans Dahl tlf 60163985


Første buk nedlagt

Godaften fra Plovmandshøj 23/5.

Denne lille spidsbuk haltede rundt ved revirets nordlige grænse. Efter at have kigget lidt på dyret og sikret mig, at den haltede, lod jeg skuddet gå. Han løb 15 m og forendte under et grantræ.

Per Rathcke

(Tak til Per for at skyde en buk der trængte til det)


Præmier til dygtige hundeførere

Da afslutningen på indendørstræningen ikke kunne afsluttes på vanlig vis med pølser og øl måtte vi i dag mødes nogle få stykker på vores udendørs arealer. Årsagen var, at vi skulle have uddelt de nye Flidspræmier, som vi har indført.

Juryen var blevet enige om, at Elmer og hans fører Kjeld Otte Østergaard skulle tildeles præmien for Ung hund, og i Åben klasse blev det Bella og hendes fører Morten Bisgaard.

De har begge vist en flot fremgang henover de 10 gange vi nåede at træne, og Elmer endog så meget, at han rykkede på Åben klasse holdet de sidste gange.

Nu håber vi bare, at vi kommer i gang med udendørstræningen, så alle kan blive klar til sæsonens prøver og ikke mindst både Nørager- og Rold skov matchen.

HUSK, at det er vigtigt, at I selv træner videre, og at vi selvfølgelig står til rådighed, hvis der er nogen som løber ind i problemer, eller skal have nye udfordringer.

Med meget venlig hilsen                Flemming Thane Kallehave

 

 


Sæsonafslutning med maner.

Fuld hus på alle pladser og dejligt solskin, var med til at danne de perfekte rammer om jagtforeningenes sæsonafslutning i Plovmandshøj.

Hunde og hundeførere var i hopla og sørgede for at de fremmødte skytter havde noget at skyde efter. Skytterne kvitterede med 10 snepper og 2 stk råvildt til paraden. Peter S var skarp med 4 af snepperne, Søren J med 2 og Jens Erik, Mikkel, Peter H og Hans med hver sin. Rådyrene blev dygtigt nedlagt af Jan og Keld.

Hans havde tryllet med en gang gullashsuppe, som faldt i god jord hos deltagerne.

Ved vildtparaden blev Jan behørigt døbt for sit første stykke vildt, og Mikkel ligesådan for sin første sneppe. Dåben blev udført af en glad jagtleder - Bjarne.

Tak for endnu en god jagtsæson og må vi få ligeså mange hyggelige stunder i Plovmandshøj til næste sæson.

Aktivitet.

Bålmad.

Keld

Parade

Jan

Mikkel


Juleafslutning for jagthornsblæserne

I Efterårssæsonen 2019 har der deltaget ca 15 i jagthornsundervisningen. Alle var mødt op til juleafslutningen i klubhuset. Der  blev både spillet og  spist til den store guldmedalje. (sovsen var ikke brændt på i år).
Den ny sæson starter onsdag den 8. januar. Der skal øves til duelighedsprøven den 29.3. i Skørping Idrætscenter.

Hans Dahl