Nyheder

Tilmelding til Fællesjagter

 

 

 

 

 

Kære jægere og medlemmer af Sørping Skørping Jagtforening

Tilmeldingen til 2024/2025 fællesjagter i Plovmandshøj er hermed åben. Klik på linket herunder.

Tilmelding fællesjagter

 


Bukkejagten 2024

 

 

 

 

Kære jægere og medlemmer af Sørping Skørping Jagtforening

Hermed resuktatet af lodtrækningen vedr. bukkejagten. Tillykke til jægerne og knæk og bræk. Må Diana stå jer bi.

Uge Navn: Start dato solopgang Slut dato solnedgang
1 Esben Lykke Gadgaard 16/5 - 22/5
2 Ole Klitgaard 23/5 29/5
3 Mads Lauersen 30/5 5/6
4 Preben Simonsen 6/6 12/6
5 Andre K. Jensen 13/6 19/6
6 Jacob Bilde Nielsen 20/6 26/6
7 Christian Schmit 27/6 3/7
8 Simon Stoklund 4/7 10/7
9   11/7 15/7
På jagtfondens vegne
Anders Hoffgaard
fmd.

Bukkejagten 2024

 

 

 

Kære jægere og medlemmer af Sørping Skørping Jagtforening

Så er det forår og det betyder også, at det nu er muligt at tilmelde sig den sagnomspundne lodtrækning til "Bukkejagten 2024 i Plovmandshøj".
Som tidligere år trækker vi lod blandt medlemmerne om én uges jagt. Husk der er mange tårne i skoven, så der er rigtig gode chancher for et flot dyr.
Proceduren er således:
1: Skriv en mail til formand Preben Simonsen på psi@sawo.dk om at du gerne vil med i lodtrækningen. Deadline 30. april kl. 23:59
2: Indbetal med det samme kr. 500 via mobilpay 195634 eller konto i Sparekassen Danmark 9070 2240195197. Har du ikke betalt, når lodtrækningen finder sted, så har du ikke et lod i puljen.
3: Lodtrækningen finder sted den 1. maj - herefter får alle deltagere i lodtrækningen besked.
4: er du meget uheldig og ikke får plads - så får du naturligvis de indbetalte kr. 500,- tilbage.
Er du heldig og skyder en buk, så koster den kr. 1.500 som betales til samme konto. Fotodokumentation ønskes.
På jagtfondens vegne
Anders Hoffgaard
fmd.

Jagtberetning fra søndag den 21.1

Der var fremmødt 14 jægere på dagen. En hyggelig dag hvor der blev set meget råvildt. Det var tydeligt at de var trukket i skoven efter uger med meget sne.

Der blev gået de sædvanlige 7 såter.

5 såter før frokost. Og 2 efter frokost. Frokosten blev indtaget i al hast for at både hunde og jægere ikke blev for kolde. Også for hurtigt, for kasseren havde ikke truttet frokost signalet, så det kostede nogle bøder fra fiskalen. Især jagtlederen som her fremstod som det dårligste eksempel måtte af med en 20’er.

Lige omkring frokost faldt der en del tung sne i en times tid, men det klarede op inden de sidste par såter blev gennemført i fineste stil.

Der blev på dagens jagt leveret 2 stykker råvildt, så vi kunne afholde en flot vildtparade til slut.

Tak for en god dag!

NB: Der er stadig et par ledige pladser til fællesjagten på søndag. der også er sæsongens sidste fællesjagt. Kontakt kasserer Hans Dahl hvis du vil med.

 


Referat Generalforsamling 23/11 2023

Velkomst ved formanden

1. Valg af dirigent: Svend Karlsbjerg blev valg og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i forhold til vedtægterne

2. Aflæggelse af årsberetning fra Jagtforening ved Preben Simonsen og fonden af Preben da Anders ikke var kommet.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab Hans Dahl. Der dog knyttet nogle kommentarer til regnskabet, med sletning af gæld mellem fonden og foreningen, samt nogle årstal skulle rettes.

4. Orientering om kontingent samt evt. vedtagelse af ekstraordinære
Ændringer ved Hans Dahl. Kontingentet til foreningen forbliver som det er. Der sker ingen stigning i foreningskontingentet. DJF stiger dog lidt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg var Hans Dahl, Anders Hoffgaard, Marthin Nygaard, Jan Flemming, der var genvalg til alle.

6. Valg af suppleant(er): Henrik Emil Jensen og Morten Back blev genvalg

7. Valg af udvalgsmedlemmer: Se foreningens hjemmeside

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Svend Karlsbjerg, suppleant Morten Bach

9. Indkomne forslag: Ingen modtaget

10. Eventuelt. Her blev drøftet mulighed for:
Sommerfest, en fest for alle medlemmer og hjælpere, helstegt pattegris og fadøl
Biografaften med Kronvildt i Rold skov evt. med Elisabeth Svendsen som foredragsholder.
Svampetur i Plovmandshøj
Hygiejnekursus
Madlavningskursus, evt. i samarbejde med jægerråd i Rebild kommune
Aftenen sluttede af med smørrebrød og drikkevarer
Bestyrelsen konstituerer sig senere.

Bestyrelse:
Preben Simonsen
Tlf: 2774 7733
Mail: psi@sawo.dk

Brian Bertelsen
tlf: 42457878
Mail: bertelsen8@hotmail.com

Hans Dahl
Tlf: 60163985
Mail:hansinanz@gmail.com

Lasse Olsen
telefon: 20328703

Anders Hoffgaard
tlf: 20903846
Mail: anders@hoffgaard.dk

Jan Flemming
Tlf:20140555
Mail: janfk10@gmail.com

Marthin Nygaard
tlf: 40894089
Mail: marthin@email.dk

Suppleanter
Henrik Emil Jensen tlf: 20931866
Mail: bse2058@live.dk

Morten Bach tlf: 3136 2443
Mail: morten@bachkristensen.dk

Diverse udvalg
Jagtfonden:
Anders Hoffgaard (Form)
Hans Dahl (Økonomi)
Peter Steen
Preben Simonsen
Morten Bach
Henrik Emil Jensen

Skydeudvalget:
Jan Flemming
Preben Simonsen
Marthin Nygaard
Brian Bertelsen
Lasse Olsen

Husudvalget:
Hans Dahl (fmd)
Marthin Nygaard
Lasse Olsen
Brian Berhelsen

Informationsudvalget:
Flemming Thane Kallehave (Hunde)
Hans Dahl (Jægerbladet mm)
Anders Hoffgaard (Webmaster)
Max Guddat (Webmaster)

Hundeudvalget:
Flemming Kallehave (form) - fkallehave@gmail.com
Niels Erik og Irma Nielsen (Maler)
Marie Louise Kallehave
Jørgen
Rasmus
Per
Jan

Revisor:
Svend Karlsbjerg
Revisorsuppleant:
1. suppleant: Morten Bach
2. suppleant: Jan Flemming

 


Formandens beretning 2023

Skørping Jagtforening er en forening i udvikling. Vi er pt lidt over 200 medlemmer, og jagterne i Plovmandshøj tiltrækker rigtig mange nye medlemmer til fra nær og fjern.

Bestyrelsen forsøger at tage et skridt ad gangen i forbedringer af aktiviteter, huset og arealet omkring dettes, samt jagten i Danmark.
Desværre kæmpes der en kamp i kulissen om jagt i Danmark. Nogle ønsker jagt helt væk. Danmarks jægerforbund kæmper den politiske kamp. Men dette kan kun gøres med foreninger og medlemmers hjælp.
Hjælpen består bla. Indberetninger af skudt vildt, når du indløser jagttegn. Vingeundersøgelser, indsendte tænder fra kronvildt, tællelav og god etisk optræden som jæger over for ikke jægere.

Foreningen forsøger at fastholde og udvikle vores Instruktører ved at sende dem på kursus. Dette afspejles i deltagerantallet i fx hundetræningen som går rigtig godt

Husudvalg:
Skørping jagtforening og Kristian Bossen, ejer arealet har indgået en langtidskontrakt for arealerne omkring huset og skydebanen. Denne har nu kontrakt muliggjort etablering af strøm i huset. Kabel er gravet ned tværs over hele marken og der er nu strøm i kontakten. En stor tak de frivillige som har lavet et stor stykke arbejde, tak til sponsorer som har stillet maskiner, materialer osv til rådighed.

Toilet er ved at blive indrettet i skuret, således deltagerne i arrangementerne kan klare sin nødtørft i ro og mag.

Skydeudvalg:
Skydebanen har været lukket ned i år grundet godkendelse. Sikkerhedsgodkendes er undervejs og danner grundlag for indretningen af skydebanen fremover.
Desværre arbejde politi ikke så hurtigt i denne type sager og vi rykker stadig for svar indsendt maj 2023

Hundeudvalg:
Hundetræningen kører forsat derudaf. Mange hunde og fører deltager i undervisningen både indendørs om vinteren, og udendørs forår og sommer. Nogle hunde er desværre blevet sat på venteliste grundet pladsmangel. Dette gælder mest ”civile” hunde!
Konkurrencer bliver afholdt, arealer lånt og vildt til træfningerne bliver hentet. Tirsdag efter tirsdag + lidt indimellem, står instruktørerne klar. Et stort arbejde for nogle få personer. Der bliver trukket store veksler på hundefolkene og vi håber i igen har mod på nye udfordringer de næste mange sæsoner.

Jagthorn:
Peter Aldahl underviser og styrer onsdagens talenthold (begyndere). De grå løg (mere øvede) trutter selv efter egne noder. Der stiles mod mærkeprøven både solo og gruppe.
Flere kirker og menighedsråd inviterer blæsergruppen fra Skørping ud til Jagtgudstjenester, som er et stort tilløbsstykke mange steder.

Tak for et godt samarbejde.


Årets første trykjagt lørdag d. 04. november

Lørdag d. 04. november blev årets første foreningstrykjagt afviklet i Plovmandshøj Plantage.

Alle tilmeldte jægere var mødt til parolen kl. 06:45 ved Gundersted Kirke. Efter velkomsten blev jagtens forløb i hovedtræk gennemgået, og jagtens deltagere blev gjort opmærksomme på gældende sikkerhedsregler ved jagt med riffel og gennemgang i såten af drivere. I særdeleshed blev der gjort opmærksomt på lave skud ved grusveje og stier, på grund af risiko for opspring og ricochetering. Der blev også gennemgået hvilke dyr der måtte skydes til i henhold til de lokale jagttider.

Jagten forløb stille og roligt. Meldingen efter jagten var, at alle havde set krondyr eller rådyr og nogle begge dele, især i den nordøstlige del af plantagen.

Der blev skudt: 1 kronkalv fra i år, samt to hinder, hvoraf den ene er vurderet at være en smalhind (afventer aldersbedømmelse ud fra underkæbe). Kalven og den største hind blev leveret i ét skud, mens der blev afgivet i alt fire skud af to skytter til den mindre hind. Det var tre flotte dyr og tre stolte jægere, samt en stolt forening.

Derudover skød en jæger til hvad han i situationen vurderede at være en spidshjort. Da skytten kommer frem til dyret efter endt jagt, viser det sig dog desværre, at der er tale om en mindre gaffelhjort. Hjorten havde en knækket venstre stang (vendte mod skytten), samt mindre øjesprosser. Som proceduren (i henhold til parolen) er, blev der efterfølgende ringet til Naturstyrelsens repræsentant for det lokale jagtvæsen. Naturstyrelsen oplyste om hvorledes vi skulle forholde os i den givne situation.

På baggrund af dialogen med Naturstyrelsen Himmerland blev skytten politianmeldt og sagen er derfor overgået til politiet.

Tak til alle skytter, drivere og hjælpere i øvrigt.

Knæk og Bræk

Skørping Jagtforening


Arbejdsdag d. 24. september

I søndags fik 10 friske fyre klippet, savet og repareret i og omkring stiger samt shelterpladsen i Plovmandshøj plantage.
Vi startede med rundstykker og kaffe. To hold a 4 mand på hver, gik stagerne igennem for fejl, stabilitet. Grene blev fjernet, således udsyn blev optimeret ved alle stiger.
To startede på reparation af bordbænksæt ved shelter pladsen.
Vi sluttede af med afprøvning af bænke og borde med grillpølser.
Vejret var perfekt og alle hyggede dagen igennem.
Nu er vi klar til efterårets jagter. Der er fortsat enkelte restpladser og husk at det er muligt at komme på venteliste til de fuldtbookede jagter.

Tilmelding til efterårets fællesjagter i Skørping Jagtforening åbner tirsdag den 15.8 kl. 20

Kære medlemmer,

Tilmelding til efterårets jagter i Skørping Jagtforening åbner tirsdag den 15.8 kl. 20
På tirsdag kl 20 åbner vi for tilmelding til efterårets og vinterens fællesjagter i Plovmandshøj. Glæd dig!
Linket til tilmelding kommer på facebook og på hjemmesiden, så hold godt øje med det!
-------------------
Regler og datoer for tilmelding fremgår herunder:
Bindende tilmelding efter "først til mølle"
Tilmeldingen er først endelig, når foreningens kasserer har modtaget og registreret den fulde betaling.
Når jagterne er fuldtegnet vil det fremgå af hjemmesiden.
Når du ikke at tilmelde dig i tide kan du rette henvendelse til foreningens kasserer, der tilbyder at vedligeholde en venteliste.
Skulle du blive forhindret i en jagt som du er tilmeldt/har betalt kan du ligeledes rette henvendelse til kassereren, som så kan udlevere kontaktinformationer på venteliste-jægere, der potentielt kan overtage din plads. Afregning herfor står I selv for.
Jagterne afholdes på følgende dage:
Riffel: kr. 650,- (max. 22. pladser (20 tårne og 2 jordposter))
  • 4. november (kronvildt)
  • 18. november (kronvildt)
  • 9. december (kronvildt og dåvildt)
Hvis du har en egnet hund, og ønsker at hjælpe med drevet, så kan du tilmelde dig jagterne GRATIS.
Hagl - kr. 350,- (max. 20 pladser)
  • 17. december 2023
  • 7. januar 2024
  • 28. januar 2024
Jagt primært på rådyr, snepper, hare og ræv
Prisen inkluderer bengæt, rundstykker og en øl/vand til frokost.
Priser for nedlagt vildt: 300kr for rådyr, 600kr på kalv og 1000kr på hind og spidshjort.
VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!
For at øge sikkerheden, undgå anskydninger og i det hele taget få en bedre jagtoplevelse, er der behov for at vi hjælper hinanden med at vedligeholde skoven. Vi mødes derfor til en fælles arbejdsdag søndag den 24. september kl. 09.00 til et rundstykke på P-pladsen ved Plovmandshøj. Medbring sav, økse, motorsav, ørnenæb - og godt humør!
Betaling for jagterne sker via mobilpay 195634 eller konto i Sparekassen Danmark 9070 2240195197
Man må hellere end gerne tilmelde sig flere jagter.
Pengene refunderes ikke ved afbud, men man kan frit overdrage sin plads til et andet medlem af Skørping Jagtforening. Desuden kan man heller ikke få flyttet sin jagtdato til en anden dato.
Nye såvel som gamle medlemmer kan før jagterne henvende sig til jagtlederen, hvis man er i tvivl om det mindste. Du kan også kontakte Jagtfondens bestyrelse. Se kontaktinfo mm. her: http://www.skoerpingjagtforening.dk/.../bestyrelse-og.../
Det er muligt at tage en gæst med hvis følgende forudsætninger er opfyldt:
1) Gæsten er medlem af Danmarks Jægerforbund
2) Gæsten er extraordinært medlem af Skørping Jagtforening. Det koster 184 kr. Kontakt kasseren.
3) Gæsten er tilmeldt jagten af dig som vært og at der er betalt deltagergebyr for den pågældende jagt. Gæster kan godt deltage i flere jagter på et år, hvis der er plads.