Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse

Formand:
Svend Klitgaard Lassen
Tlf: 21707006
Mail: cogslassen@yahoo.dk

Næstformand/Jægerråd Rebild
Dennis Bergen
tlf: 72690491
Mail: deb@ucn.dk

Kasserer:
Hans Dahl
Tlf: 60163985
Mail:hansinanz@gmail.com

Sekretær:
Anders Hoffgaard og Jens Chren

Anders Hoffgaard
tlf: 20903846
Mail: anders@hoffgaard.dk

Jens Chren
tlf: 60922994
Mail: jenschren@gmail.com

Flemming Thane Kallehave
tlf: 40787761
Mail: fkallehave@gmail.com

Jan Flemming
Tlf:20140555
Mail: janfk10@gmail.com

Diverse udvalg

Jagtfonden:
Anders Hoffgaard (Form)
Hans Dahl
Preben Simonsen
Bjarne Kristensen
Jan Lund
Jens Chren

Skydeudvalget:
Jan Flemming
Svend Klitgaard Lassen
Danny Hansen
Jan Lund

Husudvalget:
Svend Klitgaard Lassen (form)
Preben Simonsen
Hans Dahl

Informationsudvalget:
Flemming Thane Kallehave
Dennis Bergen
Hans Dahl
Anders Hoffgaard (Webmaster)
Jens Chren (Webmaster)

Hundeudvalget:
Flemming Kallehave (form)
Henrik Urenholdt
Niels Erik og Irma Nielsen (Maler)
Marie Louise Kallehave

Revisor:
Svend Karlsbjerg

Revisorsuppleant:
Jan Flemming