Bukkejagt

Bukkejagt

Bukkejagten løber fra den 16/5 til 15/7. Som regel har vi to bukke pr. år. Interesserede medlemmer af Skørping Jagtforening kan tilmelde sig lodtrækningen om at købe en uges bukkejagt med ret til at skyde én buk. Hver jæger har 7 dages jagt ad gangen, startende den første morgen i den tildelte periode  og sluttende den sidste aften i perioden ved solnedgang. 

Prisen for en uge er kr. 500, og hvis der skydes buk, er prisen yderligere kr. 1.500 for denne.

Rækkefølgen fordeles ved lodtrækning, og rækkefølgen offentliggøres på hjemmesiden. Såfremt, du ikke skyder buk, kontaktes næste person på listen og så videre. Når begge bukke er blevet skudt stopper årets bukkejagt.

Når de to bukke er skudt, får de personer, der ikke efterfølgende kom på bukkejagt, deres penge tilbage.

Skriv venligst telefonnummer i din tilmelding, sådan at du kan kontaktes i tilfælde af, at kvoten bliver skudt op.

Nye medlemmer af Skørping Jagtforening, der gerne vil prøve kræfter med bukkejagten, kan kontakte Preben for mere information.

Christians buk