Fællesjagter

Foreningen har lejet jagten i Plovmandshøj Plantage. Her arrangeres der i løbet af efteråret fem fællesjagter med op til 20 mand. Desuden kan man komme med i lodtrækningen om bukkejagten.

Forudsætningen for deltagelse i jagterne er medlemsskab af Skørping Jagtforening!

Foreningen arrangerer i samarbejde med Rebild Jægerråd en årlig rævejagt i Statsskoven, hvor vi det seneste par år også har været så heldige at få lov til at skyde råvildt.

IMG_0874